General

Llistat definitiu reducció a 23 hores lectives curs 2020-21

El BOIB núm. 136 de 4 d’agost de 2020 publica la Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de juliol de 2020 per donar compliment, per al curs 2020-2021, a l’apartat onzè de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

Vegeu el BOIB.

Vegeu el document annex. Llistat i motius.

Sol·licitud de personal ATE

Resolució del director general de Planificació i Centres de dia 29 de juliol per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu als centres concertats.

Vegeu resolució.

Mesa de concertada i comissió de concerts 09-07-2020

S’han reunit la Comissió de Concerts i la Mesa de Concertada per acordar la pròrroga de la dotació de personal de suport per atenció a la diversitat per al curs 2020-2021. Aquesta pròrroga sempre serà respecte a la darrera dotació addicional adjudicada.

Igual que els altres anys, es podran fer les modificacions que cada centre necessiti del PTs, ADs o ALs, sempre que siguin dins la mateixa etapa.

Aquesta pròrroga va deslligada del possible augment de les dotacions de les plantilles dels centres amb el FONS COVID EDUCATIU, que serà tractat a una Mesa de Concertada de final de mes.

Hem de ressaltar que a diferència del Govern Estatal, la Conselleria d’Educació del Govern Balear sí que invertirà doblers d’aquest FONS COVID als centres concertats del les Illes Balears.

Pel que fa a les dotacions dels ATEs, hi ha una convocatòria diferent que és resoldrà a finals del mes d'agost.

El director general de Planificació i Centres, Antoni Morante, comenta que la situació actual és molt complicada però que de moment no hi ha cap tipus de retallada per al sector.

Se'ns informa que la setmana que ve hi haurà una reunió amb les directores i directors dels centres concertats, Inspecció Educativa i el Departament de Planificació i Centres, on els sindicats assistirem com a oients, per aclarir els dubtes existents respecte a la planificació dels curs vinent.

Reducció a 23 hores lectives per al curs 2020-2021

Han sortit publicades a la plana web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres les instruccions per sol·licitar la reducció de 24 a 23 hores de jornada lectiva del professorat d'ESO, FP  i batxillerat que estigui a jornada completa per al curs 2020-2021. 

Ja està obert el tràmit al GESTIB. El termini d’introducció de dades al GESTIB acaba el 14 de juny.

Podeu trobar les instruccions i l'imprès aquí.