Convenis concertada

Signat VII Conveni de Concertada

Dia 21 de juny de 2021 es va signar el texte del VII conveni de concertada. De les organitzacions estatals presents a la mesa, el conveni va esser subscrit pels sindicats FSIE, USO, CCOO i UGT. I no per la CIG. A més de per totes les patronals.

Dia 23 de juny també es varen signar les taules salarials corresponents a 2020 i 2021, que recullen un 2% i un 0'9% respectivament per a tot el personal i per a tots els conceptes del conveni. En estar vigents, hem de veure com seran aplicats els increments a la nostra Comunitat Autònoma. Recordam que és l'única de tot l'Estat que no ha aplicat els increments del 2% i del 0'9% que contemplen els respectius PGE de 2020 i 2021.

 

iconografia VII conveni

 

 

Negociacions VII conveni

Conveni concertada - taules salarials

 

Taules salarials 2020:

 • Pendents de la negociació del conveni estatal. De moment, utilitza les taules de juliol 2019.

Taules salarials 2019:

 • Taules des de juliol 2019
 • Taules des de gener 2019
 • BOE de 15 de febrer de 2020

Taules salarials 2018:

Taules salarials 2017:

 • Taules salarials al BOE de dia 22 d’agost de 2017.
 • Taules per hores des de setembre 2017.

 Taules salarials 2014-2016:

 • Taules salarials 2016 al BOE de 27 de març de 2017.
 • Correcció d'errors al BOE d'1 de setembre de 2017.
 • Taules per hores des de setembre 2016.
 • Taules per hores des de maig 2016.
 • Taules per hores de de gener 2016.
 • Taules per hores des de gener 2014.

 Taules salarials 2013:

 • Taules salarials al BOE de 10 de febrer de 2014.

 Taules salarials 2009-2012:

 • Taules 2009-2012 per hores amb pagament “a compte”.

 Taules salarials 2008:

 • Taules salarials al BOE de 23 d’abril de 2008.

 Taules salarials 2007:

 • Taules salarials al BOE de 12 d’abril de 2007.