Dia 1 de juliol ha tengut lloc una reunió per via telemàtica de la mesa de l’ensenyament concertat per a la presentació de l’ESBORRANY de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum per la qual s’aproven les mesures excepcionals per al principi de curs 2020-2021.

Aquesta informació sobre el document s’ha passat a la mesa de concertada, en la que hi són representades les entitats patronals i sindicats del sector, una vegada que ja s’havia fet públic als mitjans.

La Conselleria ha donat a les parts un termini per presentar al·legacions que exhaureix demà mateix.

Una vegada publicat al BOIB el document definitiu, cada centre l’hauran d’adaptar a la seva realitat per poder-lo implementar.

En primer lloc, s’ha posat damunt la taula la possibilitat que els docents hagin de seguir acudint als centres durant el mes de juliol. La realitat ve marcada pel conveni col·lectiu, que diu que en tot cas els centres podrien requerir la presència dels treballadors i treballadores per un màxim de 40 hores dins els primers 8 dies de juliol, o els darrers 8 dies d’agost.

Les patronals en són conscients i han dit que si demanen al seu personal la col·laboració en les tasques d’organització del nou curs, en el marc de l’elaboració del pla de contingència, més enllà de dia 8 de juliol sempre serà amb un caràcter de voluntarietat.

Des de l’administració s’ha dit que qualsevol augment de plantilla puntual serà en funció de la capacitat de despesa que proporcioni la partida destinada des de l’administració central.

També s’ha dit que es combinarà la necessària dotació de personal docent amb un increment del mòdul de personal de serveis dels centres per a què puguin reforçar els serveis de neteja davant el covid-19. A aquests efectes es demanarà als centres que concretin quina es la seva despesa en neteja.

Vist que en el document hi ha algunes qüestions que tenen un difícil encaix en la normativa aplicable als centres concertats, es demana a l’administració que s’incloguin les especificitats que siguin necessàries per adaptar-se a la normativa que regeix el sector de l’ensenyament concertat. La resposta ha estat afirmativa.

Des de l’STEI s’ha demanat que es facin els controls necessaris per part dels serveis de prevenció de riscos laborals i que es faci arribar a totes les persones treballadores que ho hagin sol·licitat un dictamen per escrit en què consti la seva avaluació i la seva aptitud per a exercir la docència de forma presencial.

Com ja s’havia apuntat per part d’Educació, s’ha confirmat que les dotacions de PTs i ALs seran exactament de mateixes del curs passat, la qual cosa no implica que més endavant, si hi ha necessitats puntuals, aquesta no es pugui ampliar.

Sí que es farà una valoració puntual de les necessitats d’ATEs al centres per disposar de la nova dotació per al curs 2020-21.

Finalment la Conselleria ha volgut aclarir que no hi haurà cap tipus de retalls de plantilla a la concertada.