Dimecres dia 22 de juliol de 2020 s'ha celebrat la Mesa de l'Ensenyament Concertat on s'ha pres una sèrie de decisions sobre el començament de curs 2020-2021.

- La Conselleria disposa de 50 milions d'euros del Fons Extraordinari de la Covid per ajudar al funcionament dels centres de cara al curs vinent. Les partides són per augmentar les beques de menjadors, augmentar les partides de neteja, adquisició de material EPIS, professorat del PAE, etc.

D'aquests 50 milions, 35 són per augmentar les plantilles i en proporció, a l'ensenyament concertat ens toca l'augment de 133 professors/res de primària: 16 destinats a Cicles Formatius i 117 a centres ordinaris i centres d'Educació Especial, amb els següents criteris.

  • 12 hores als centres concertats que desdoblin per cada grup que superi els 26 alumnes i amb un màxim de dos professors/res per centre.
  • 7 professors/res als centres d'Educació Especial en funció dels grups.
  • Si algun centre necessita que el professorat sigui per altres nivells que no siguin de primària, ho podran demanar però tenint en compte que no es dotaran amb les dotze hores, sinó en la part proporcional, per tema dels costos salarials, ja que el professorat està pressupostat com a primària.
  • Així mateix, s'estudiarà si pels centres d'educació especial o centres concertats d'infantil la dotació sigui d’ATEs, en lloc de docents, per aquells centres que ho desitgin.

- Pel que fa al tema de la neteja, la Conselleria augmentarà la partida dels mòduls dels centres un 5% pel curs 2020-2021 per ajudar a aquesta situació.

- Les ajudes de menjador continuen i augmenten i es podran començar a demanar a principis de setembre.

- El pla de digitalització se seguirà implantant amb formació del professorat i amb el préstec dels dispositius per a l'alumnat. Hem demanat si hi haurà ajuts per al professorat per adquisició de dispositius i de moment no, però s'està estudiant. Si és necessari el centre ha de deixar en préstec els dispositius que es puguin necessitar.

- Pel que fa a la dotació d'equips de protecció, la Conselleria destinarà per als centres concertats 1'5 milions d'euros per l'adquisició del material.

- El programa PAE durant el curs escolar 20-21 també es podrà seguint implantant als centres concertats, amb menys hores.

La nova dotació és pel curs 2020-21 i, per tant, les contractacions seran per un curs escolar. En aquest cas i des de les patronals han demanat consens amb els sindicats per poder fer contractes d'obra i servei i no tenir problemes amb Inspecció de Treball.

Hem sol·licitat que el professorat d'ESO, Cicles, Batxiller pugui continuar amb una jornada de 23 hores lectives. No hi ha d'haver cap augment i si es dóna el cas s'ha de negociar amb l'empresa.

Totes les parts han agraït a la Conselleria l'esforç que s'està fent pels centres concertats a les Illes Balears, cosa que no passa a la resta de l'estat espanyol. També s'ha insistit en la necessitat de l'augment dels mòduls de finançament que estan congelats des del 2009.

Al mateix temps hem demanat que el mes d'agost sigui un mes de descans per al professorat, ja que ens ve un curs molt complicat.

La Conselleria, una vegada ha estat acceptada la proposta, ja es posa en contacte amb tots els centres per saber quina dotació tindrà cada un d'ells.

STEI INTERSINDICAL – ENSENYAMENT CONCERTAT