Llistat definitiu sol·licituds març de 2019

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el març de 2019.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics des d'abril de 2019.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 27 d'octubre.

Vegeu la resolució.