Concerts educatius

Convocatòria de concerts per al curs 2021-2022

El BOIB de dia 19 de desembre de 2020 publica la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2020 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2021-2022.

A l'annex 10 de la pròpia Resolució podeu veure la dotació básica de personal de suport.

Ampliació de la dotació de personal de suport curs 2020-2021

El BOIB núm. 174, de 10 d’octubre publica la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de setembre de 2020 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat en l’ensenyament privat concertat per al curs 2020-2021.

Sol·licitud de personal ATE

Resolució del director general de Planificació i Centres de dia 29 de juliol per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu als centres concertats.

Vegeu resolució.

Comissió de concerts 09-07-2020

S’han reunit la Comissió de Concerts i la Mesa de Concertada per acordar la pròrroga de la dotació de personal de suport per atenció a la diversitat per al curs 2020-2021. Aquesta pròrroga sempre serà respecte a la darrera dotació addicional adjudicada.

Igual que els altres anys, es podran fer les modificacions que cada centre necessiti del PTs, ADs o ALs, sempre que siguin dins la mateixa etapa.

Llegeix més...