Actualitat

Resolució provisional sexennis: gener i febrer 2019

Han sortit publicades a la plana web de la Conselleria d'Educació les Resolucions provisionals de sexennis de les sol·licituds presentades els mesos de gener i febrer 2019.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació (27 de maig), fins dia 7 de juny.

Resolució gener

Resolució febrer

Sol·licitud de la reducció horària a secundària

Han sortit publicades les instruccions per sol·licitar la reducció horària a 23 hores per al professorat de secundària el curs 2019-2020.

Aquesta reducció afecta les persones que tenguin jornada completa o una jornada de 23 hores en un o més centres, exclusivament en els nivells concertats d'ESO, FP i Batxillerat.

Els centres tenen un termini fins a dia 10 de juny per introduir les dades al GestIB.

Important: les persones majors de 50 anys que ja gaudeixen la reducció en el curs actual també han de fer la sol·licitud.

Vegeu les instruccions.

Vegeu l'annex.

Llistat definitiu sol·licituds de gener de 2019

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el gener de 2019.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics des de febrer de 2019.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 14 de juny.

Vegeu la resolució.

Llistat definitiu sol·licituds de sexennis novembre i desembre 2018

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el novembre i desembre de 2018.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics a 1 de desembre de 2018 i a 1 de gener de 2019, respectivament.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 3 de juny de 2019.

Vegeu el llistat de novembre.

Vegeu el llistat de desembre.

Pàgina 3 de 37