Actualitat

Resolució provisional de sexennis. Sol·licituds octubre 2018

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes d'octubre de 2018.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació.

Resolució.

Es renova el Consell Escolar de Mallorca (CEM)

Dimarts dia 12 de febrer va tenir lloc, a la sala de plens del Consell Insular de Mallorca, el Ple de constitució del Consell Escolar de Mallorca (CEM). La sessió començà amb la benvinguda del Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, Francesc Miralles Mascaró. Entre altres afers es va aprovar la Memòria de 2018, es va presentar el pla de feina de 2019, es va ratificar la selecció de l’entitat que formarà part del “grup n” que recau sobre l’assemblea 0-3, també es va presentar el Document Marc de la Comissió Tècnica 0-3, es van elegir els membres de la comissió permanent, de la qual l’STEI Intersindical en formarà part, es van nomenar els membres que formaran la Junta electoral que coordinarà, per primera vegada, l’elecció de la Presidència i la Vicepresidència del CEM, i també tindrà una comissió supramunicipal.

Llegeix més...

Llistat definitiu sol·licituds setembre 2018

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el setembre de 2018.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics a 1 d'octubre

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 4 de març de 2019.

Vegeu la resolució.

Resolució llistes provisionals setembre 2018

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de setembre de 2018.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la se¡va publicació.

Resolució.

Llistat definitiu sol·licituds juliol 2018.

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el juliol de 2018.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació (dia 12 de desembre), fins dia 12 de gener de 2019.

Vegeu la resolució.

Pàgina 4 de 36