Actualitat

Sexennis: resolució de llistes provisionals abril 2018

S'ha publicat a la Web de la Direcció General, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’aprovaren les llistes provisionals de les sol·licituds, presentades entre l’1 i el 30 d'abril de 2018, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

El termini per poder presentar al·legacions és de deu dies des de l'endemà de la publicació, això és, fins dia 6 d'agost de 2018.

Vegeu el document

Dotació addicional ATES

La Conselleria ens ha tramet la proposta provisional de dotació d’auxiliars tècnics educatius (ATE) a l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears per al curs escolar 2018/2019.

El termini perquè els membres de la Comissió de Concerts presentin al·legacions és fins divendres, dia 13 de juliol de 2018.

Els centres podran presentar les al.legacions una vegada es publiqui al BOIB aquesta resolució provisional.

Sexennis: nova resolució de llistes provisionals de sol·licituds entre 1 i 31 de març 2018

Dia 5 de juny es va publicar una Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de juny de 2018, per la qual s’aprovaren les llistes provisionals de les sol·licituds, presentades entre l’1 de març de 2018 i el 31 de març de 2018, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

El termini per poder presentar al·legacions és de deu dies des de l'endemà de la publicació, això és, fins dia 20 de juny  de 2018.

Clica aquí per llegir el document

Sexennis: nova resolució de llistes provisionals 1-28 de febrer 2018

El dia 5 de juny es  va publicar a la Web de la Direcció General, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’aprovaren les llistes provisionals de les sol·licituds, presentades entre l’1 i el 28 de febrer de 2018, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

El termini per poder presentar al·legacions és de deu dies des de l'endemà de la publicació, això és, fins dia 20 de juny  de 2018.

Clica aquí per llegir el document

Pàgina 7 de 36