Aqui teniu un resum de la reunió celebrada el dimecres 30 de setembre, entre els representants del sector de la concertada del sindicat STEI i l’equip de la Conselleria d’Educació, per a començar a treballar en les millores i la restitució dels drets perduts al nostre sector.

També un retall de premsa sobre l’Acord que es va signar, el mateix dia, al sector de l’Ensenyament Públic, per part de l’STEI i FE-CCOO i la Conselleria d’Educació, on el Secretari General de l’STEI Intersindical, Biel Caldentey, fa referència a què aquest acord també es negociï amb la concertada.

Finalment, un altre retall del DM sobre les peticions de l'STEI al conseller en vistes a un acord global per a la concertada.

https://www.facebook.com/steiensenyament.privatconcertat/videos/1636818836574323/