Les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i que siguin beneficiàries en qualsevol règim de la Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent tendran l'oportunitat de cobrar un suplement en la seva pensió.
La mesura entrarà en vigor l'1 de gener de 2016, i es podran acollir a ella les dones que es jubilin a partir d’aquesta data.

Llegir més