La Conselleria d'Educació i Universitat ens ha fet arribar el primer esborrany del nou decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

Vegeu el decret.

Comunicat de l'STEI sobre l'esborrany.