L’STEI Intersindical, una vegada valorats tots el pros i contres ha pres la decisió d’acceptar la proposta definitiva, ja que pensam que realment és una millora per a totes les persones del sector de l’ensenyament concertat:

- Assolim definitivament l’equiparació retributiva amb el personal de l’ensenyament públic que ja marcava l’acord de 2016.

- Arribam a la reducció de 23 hores lectives per a tot el professorat d’ESO, FP i Batxillerat.

- Recuperam la paga dels 25 anys d’antiguitat a l’empresa,  i assolim la totalitat del complement lligat a l’antiguitat. Es a dir a data de 2027,  amb calendarització.  cobrarem ja tots els sexennis amb quantitats actualitzades.

- El Personal d’Administració i Serveis, gràcies a l’augment del Mòduls, tindrà un increment del seu CRIB d’un 35% a data de 2027, també calendaritzat. El que pot representar un augment mínim de 42€ mensuals..

- Es signarà un nou acord de jubilacions parcials per als nascuts els anys 62 i 63, així com començar a negociar millores en recol·locació, alleugiment de càrrega lectiva i reconeixement de la funció tutorial.

Retalls premsa

IB3 TV:

 

 

Sala de Premsa Govern:

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5631222&coduo=7&lang=ca

UH 14-03-2023:

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2023/03/14/1899351/educacion-baleares-conselleria-sella-paz-social-concertada.html

DM 14-03-2023:

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2023/03/14/educacion-sube-7-5-asignacion-84636423.html

 

DM 11-03-2023:

DM 110323 ratificació

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2023/03/11/stei-ratificara-acuerdo-ensenanza-concertada-84465029.html