• L’STEI ha registrat una demanda on s'insta a la Conselleria a què doti de mesures de prevenció i protecció que evitin les lesions a les cordes vocals del col·lectiu docent
• Com a mesura preventiva, cal dotar de micròfons els centres d’ensenyament

La màscara protectora és una barrera a l’hora de fer-se sentir dins l’aula i el col·lectiu docent es veu obligat a forçar, en moltes ocasions, les cordes vocals.

Cal recordar que els docents tenim com eina essencial de feina la veu i actualment rebem consultes del col·lectiu docent demanant quines mesures o consells es poden aplicar de cara a protegir-se per no patir afonies, laringitis, pòlips, nòduls, debilitats a les cordes vocals, etc.

Cal que el Servei de Prevenció propi de cada centre elabori recomanacions, mesures per protegir la veu o prevenir les seves malalties, tenint en compte la circumstància actual, que és la d’haver de dur màscares a l’hora d’impartir les classes.

L'STEI planteja a la Conselleria d’Educació i Universitat, així mateix, com a mesura preventiva, que es doti de micròfons els centres d’ensenyament, per aquells i aquelles docents que es veuen en la necessitat d’emprar-los. S’ha de dir que tenim coneixements que hi ha professorat que ja se’ls ha pagat de la seva pròpia butxaca.