COVID-19

Dotació extraordinària per fer front al COVID-19

Llistat de partides extraordinàries als centres concertats per a què davant la situació creada pel COVID-19 puguin fer front a la contractació de personal, compra d’EPIs i despeses de neteja extraordinàries.

Vegeu la comunicació de la D.Gral.

Mesa de concertada. Dotacions addicionals per la COVID

Dimecres dia 22 de juliol de 2020 s'ha celebrat la Mesa de l'Ensenyament Concertat on s'ha pres una sèrie de decisions sobre el començament de curs 2020-2021.

- La Conselleria disposa de 50 milions d'euros del Fons Extraordinari de la Covid per ajudar al funcionament dels centres de cara al curs vinent. Les partides són per augmentar les beques de menjadors, augmentar les partides de neteja, adquisició de material EPIS, professorat del PAE, etc.

Llegeix més...

Presentació de l'esborrany de mesures per al principi de curs 2020-21

Dia 1 de juliol ha tengut lloc una reunió per via telemàtica de la mesa de l’ensenyament concertat per a la presentació de l’ESBORRANY de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum per la qual s’aproven les mesures excepcionals per al principi de curs 2020-2021.

Aquesta informació sobre el document s’ha passat a la mesa de concertada, en la que hi són representades les entitats patronals i sindicats del sector, una vegada que ja s’havia fet públic als mitjans.

La Conselleria ha donat a les parts un termini per presentar al·legacions que exhaureix demà mateix.

Una vegada publicat al BOIB el document definitiu, cada centre l’hauran d’adaptar a la seva realitat per poder-lo implementar.

En primer lloc, s’ha posat damunt la taula la possibilitat que els docents hagin de seguir acudint als centres durant el mes de juliol. La realitat ve marcada pel conveni col·lectiu, que diu que en tot cas els centres podrien requerir la presència dels treballadors i treballadores per un màxim de 40 hores dins els primers 8 dies de juliol, o els darrers 8 dies d’agost.

Les patronals en són conscients i han dit que si demanen al seu personal la col·laboració en les tasques d’organització del nou curs, en el marc de l’elaboració del pla de contingència, més enllà de dia 8 de juliol sempre serà amb un caràcter de voluntarietat.

Des de l’administració s’ha dit que qualsevol augment de plantilla puntual serà en funció de la capacitat de despesa que proporcioni la partida destinada des de l’administració central.

També s’ha dit que es combinarà la necessària dotació de personal docent amb un increment del mòdul de personal de serveis dels centres per a què puguin reforçar els serveis de neteja davant el covid-19. A aquests efectes es demanarà als centres que concretin quina es la seva despesa en neteja.

Vist que en el document hi ha algunes qüestions que tenen un difícil encaix en la normativa aplicable als centres concertats, es demana a l’administració que s’incloguin les especificitats que siguin necessàries per adaptar-se a la normativa que regeix el sector de l’ensenyament concertat. La resposta ha estat afirmativa.

Des de l’STEI s’ha demanat que es facin els controls necessaris per part dels serveis de prevenció de riscos laborals i que es faci arribar a totes les persones treballadores que ho hagin sol·licitat un dictamen per escrit en què consti la seva avaluació i la seva aptitud per a exercir la docència de forma presencial.

Com ja s’havia apuntat per part d’Educació, s’ha confirmat que les dotacions de PTs i ALs seran exactament de mateixes del curs passat, la qual cosa no implica que més endavant, si hi ha necessitats puntuals, aquesta no es pugui ampliar.

Sí que es farà una valoració puntual de les necessitats d’ATEs al centres per disposar de la nova dotació per al curs 2020-21.

Finalment la Conselleria ha volgut aclarir que no hi haurà cap tipus de retalls de plantilla a la concertada.

Enquesta postconfinament

L'esclat de la pandèmia i la declaració de l'estat d'alarma han suposat un trasbals enorme en molts sectors de la nostra societat, entre ells el món educatiu, que s'ha hagut d'adaptar a marxes forçades a una realitat ben diferent i alhora desconeguda.

Per aquest motiu, des de l'STEI Intersindical et convidam a participar de l'enquesta en la qual volem conèixer la teva opinió sobre qüestions com el paper de l'Administració al llarg d'aquests mesos, el desenvolupament de la tasca docent, la defensa de la salut en el treball i les perpectives sobre el proper curs escolar. També hi hem inclòs un apartat en què valoris la tasca del sindicat, amb les teves propostes de millora.

Et demanam que hi dediquis un estona del teu temps. Amb les aportacions de totes i tots, podrem afrontar millor els reptes que tenim per davant. Moltes gràcies per avançat.

>> accés a l'enquesta >>

 

L’STEI Intersindical denuncia el frau en la negociació de la Fase 3 per part de la conselleria d’Educació

El sindicat lamenta, un cop més, que s’hagi d’assabentar dels fets a través de les conferències de premsa del conseller Martí March

L’STEI Intersindical denuncia, un cop més, la política de fets consumats de la Conselleria d’Educació i del seu conseller, que avui ha anunciat en conferència de premsa actuacions que es duran a terme a la fase 3 de la desescalada educativa sense que aquesta qüestió hagi estat negociada en l’àmbit de les Meses corresponents de l’ensenyament públic i concertat.

En la compareixença el Conseller ha parlat d’activitats presencials amb cita prèvia en horari de matí i horabaixa, de presencialitat de tots els docents a partir del 19 de juny amb la possibilitat de fer torns i d’ampliació de les tutories presencials individuals, entre d’altres mesures; qüestions que afecten a les condicions laborals del professorat i que, per tant, han de ser negociades en els àmbits pertinents.

Llegeix més...