COVID-19

Retorn a les aules. Fase 3

4 de juny

Avui la conselleria ha aprovat les mesures que s'aplicaran durant la fase 3.

L'STEI Intersindical lamenta, una vegada més, que s’hagi d’assabentar dels fets a través de les rodes de premsa del conseller Martí March.

 • Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquestes són les qüestions més importants:

8 DE JUNY. Inici Fase 3

 • Obertura de les instal·lacions educatives de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00
 • Tutories i activitats de reforç presencials en grup: es podran fer a tots els nivells educatius, amb un màxim de 10 alumnes a infantil i de 15 a la resta d'etapes. Totes les tutories i activitats sempre seran amb cita prèvia.
 • Escoletes 0-3
  • 0-1 anys. 4 alumnes màxim
  • 1-2 anys. 6 alumnes màxim
  • 2-3 anys. 9 alumnes màxim

Qui haurà d'anar al centre dia 8 de juny?

 • Tothom que faci activitats presencials amb grups.
 • Atenció a la diversitat i ATE. Per donar suport i reforç a les activitats presencials amb alumnat NESE. No s'ha de fer cap tasca que no siguin aquestes activitats.

19 DE JUNY

Incorporació per torns de manera presencial per tancar el curs, preparar el pla de contingència per al curs vinent i planificar el PAE.

JULIOL

A partir de l’1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol.

Llegeix més...

L'STEI demana que no s'obligui el professorat a assistir als centres mentre no tenen informe del servei de PRL

També sol·licita que s’ampliï el termini per a la convocatòria de les tutories presencials.

Una de les qüestions que no resol la Resolució publicada sobre la fase 2 educativa té a veure amb la situació en que es queden totes aquelles persones treballadores vulnerables a la COVID-19, que estan pendents de l’avaluació i de l’informe corresponent del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la seva empresa. Des de l’STEI Intersindical consideram que aquest professorat, mentre no hagi rebut aquesta resposta, no pot ser obligat a assistir als centres.

Llegeix més...

Protocol per a la fase 2 de desescalada a l'àmbit educatiu

El BOIB núm. 92 de 25 de maig de 2020 publica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Llegiu el BOIB.

 

Divendres, dia 22, el sindicat STEI havia presentat al·legacions a l'esborrany de protocol per a la fase 2 de la desescalada a l'àmbit educatiu.

Llegeix més...

Actuació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals a l'ensenyament privat (COVID-19)

Modificació del llistat de patologies.
Treballadors especialment sensibles (TES)

 • Malaltia pulmonar crònica*.
 • Diabetis.
 • Insuficiència renal crònica*.
 • Immunodepressió.
 • Càncer en fase de tractament actiu.
 • Malaltia hepàtica crònica severa.
 • Obesitat mòrbida (IMC> 40)*.
 • Embaràs.
 • Majors de 60 anys.
 • Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió.

*Ampliació dels TES a data del 22 de maig de 2020

Davant la incertesa pel que fa al protocol de desescalada progressiva a l’àmbit de l’educació, volem fer-vos arribar algunes observacions a tenir en compte.

Llegeix més...

L'STEI Intersindical recorda que la Conselleria té totes les competències sobre totes les etapes educatives i titularitats dels centres

El sindicat va presentar les seves al·legacions a l’esborrany de resolució que ha de regular la Fase II de la desescalada educativa

L’STEI reitera el seu posicionament en el sentit que el curs actual ha d’acabar íntegrament de forma telemàtica i ha reclamat a la Conselleria d’Educació la negociació del protocol de la Fase II en les Meses respectives de l’ensenyament públic i concertat, abans de la seva publicació en el BOIB.

El sindicat també ha recordat que la Conselleria d’Educació té les competències educatives sobre totes les etapes educatives, així com també sobre tots els centres educatius, siguin de titularitat pública o privada. Per tant, s’hauria d’estendre la continuïtat del tancament dels centres a tot el cicle 0-3 d’infantil.

Llegeix més...