L’esborrany d’avantprojecte avança massa poc en qüestions clau com les ràtios, la llengua, l’ensenyament 0-3 o el finançament

EI sindicat anuncia que avui mateix registrarà les 66 esmenes que ja va presentar al Consell Escolar de les Illes Balears

L’STEI Intersindical ha assistit a les reunions de la Mesa Sectorial d’Educació i la Mesa de l’Ensenyament Concertat amb presència del conseller, els directors generals i el secretari autonòmic, per a parlar de la Llei d’educació de les Illes Balears. S’ha constatat un principi de voluntat negociadora que és positiu. En aquest sentit, el sindicat ha demanat que es negociïn aspectes de la nova llei amb els representants legítims dels treballadors, i que constàs en acta que avui mateix es farien arribar a la Conselleria les 66 esmenes al projecte presentades al Consell Escolar de les Illes Balears, perquè en tingui constància.

El sindicat valora positivament l’elaboració d’una Llei d’educació autonòmica com tenen altres comunitats, una reivindicació històrica de l’STEI Intersindical, però creu que el moment és prou important perquè no el condicionin els tempos ni les presses polítiques per aprovar-la. Cal una llei que refermi un model d’escola arrelat al territori, curosa amb la realitat cultural i lingüística de les Illes Balears i que fomenti la cohesió social i la lluita contra les desigualtats.

A petició de l’STEI Intersindical, el conseller s’ha compromès a continuar negociant amb els representants del professorat els aspectes socials i laborals que preveu la LEIB, una vegada que es coneguin els informes preceptius del Consell Escolar de les Illes Balears, el Consell Econòmic i Social i l’Institut Balear de la Dona.

El sindicat demana que es rebaixin les ràtios, que es millori el finançament, i mesures per a fer front a la pèrdua del poder adquisitiu del professorat. L’STEI apunta el perill que poden suposar les places amb perfils. I reclama una aposta decidida i valenta de fer complir el Decret de mínims en tots els centres educatius.

L’STEI Intersindical reclama un veritable procés de negociació, i que la futura Llei d’educació de les Illes Balears sorgeixi de consensos i acords amples que impliquin el món educatiu, social i econòmic. Una llei de país de llarg recorregut, no sotmesa als canvis de Govern de torn, capaç de respondre als reptes futurs sense malmetre la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a tothom.