Legislació educació

Resolució sobre avaluació final primària

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es regulen les característiques generals de les proves d'avaluació final de Primària establerta en la Llei Orgànica d'Educació, del 3 de maig de 2006, per tal d'assegurar unes característiques d'avaluació comuns a tot Espanya.

• S'aplicaran en tot el sistema educatiu espanyol, a tots els alumnes i centres d'Educació Primària.

• Segueixen la tendència internacional de realitzar avaluacions externes per a la millora dels resultats.

• No tindran efectes acadèmics: no condicionaran l'accés a l'educació secundària obligatòria.

Llegeix més...