General

Baixes mèdiques - nou procediment

El BOE del dijous 5 de gener publicà una novetat important:

Des de l’1 d’abril de 2023, les persones treballadores ja no han d’entregar la baixa mèdica a l’empresa

Els metges d'atenció primària ja no entregaran dues còpies del comunicat mèdic d'incapacitat temporal als treballadors amb baixa mèdica. La còpia per entregar a l'empresa desapareix i la persona que està malalta ja no serà la responsable de dur en mà aquest certificat a la feina.

La gestió serà telemàtica i seran els metges, la Seguretat Social, les mútues i les empreses els responsables d'intercanviar-se els documents necessaris, sense intervenció del treballador o treballadora afectat, per gestionar la baixa o l'alta mèdica.

Aquests són els principals canvis en la gestió de les baixes, les confirmacions i les altes mèdiques:

  • El personal mèdic només entregarà un comunicat de baixa, confirmació o alta a l'usuari, que és l'actual exemplar per a la persona treballadora.
  • S'elimina la segona còpia, la de l'empresa, que rebrà la informació de manera telemàtica.
  • La persona treballadora ja no és la responsable d'entregar el comunicat a l'empresa, l'entitat gestora o la mútua, alliberant d’aquets tràmits  a qui està malalt o en situació d'incapacitat temporal.
  • En el cas de baixes de menys de cinc dies s'emetran al mateix temps els comunicats de baixa i d'alta mèdica, com fins ara. Si la persona afectada no s'ha recuperat, podrà demanar una revisió abans que es faci efectiva l'alta i el metge podrà emetre el comunicat de confirmació si encara no està en condicions de tornar a treballar.
  • Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran la data de revisió mèdica prevista, com fins ara. Els terminis màxims en què s'han de fer aquestes revisions i les posteriors en cas de confirmació de baixa varien en funció de si la baixa mèdica és d'entre 5 i 30 dies, de 31 dies a 2 mesos o a partir dels 61 dies.
  • Les revisions mèdiques de confirmació de baixa o d'alta es podran avançar als terminis previstos quan l'empresa o la mútua ho considerin necessari, en funció de l'evolució del pacient.

 

Qui gestionarà les baixes mèdiques i com?

 El procés de gestió de les baixes, confirmacions o altes mèdiques serà el següent:

  • El metge o la mútua enviaran el comunicat mèdic d'incapacitat temporal a la Seguretat Social de manera immediata o amb un dia hàbil de marge com a màxim.
  • La Seguretat Social comunicarà a l'empresa la informació rebuda.
  • Un cop rebuda la notificació, l'empresa tindrà un màxim de 3 dies hàbils per formalitzar les dades necessàries a través del sistema RED per gestionar aquest tràmit. Si no ho fa dins del termini establert, serà sancionada.

Acord de millora 2023

Signatura oficial de l'acord:

El 17 de març s’ha produït la signatura de l’Acord de Millora per a la Concertada al Consolat de la Mar, amb la presència de la presidenta Francina Armengol i del conseller Martí March.

L’acte de la signatura ha comptat amb la participació de totes els entitats sindicals i patronals.

En la nostra intervenció, hem volgut agrair a l’administració així com a totes les entitats socials l’esforç negociador, i congratular-nos per les millores laborals i de finançament dels centres que suposen els diferents pactes de l’acord.

També hem recordat que, com ha fet l’STEI Intersindical durant molts d’anys, ara és el moment per reivindicar un conveni col·lectiu autonòmic per al sector de la concertada.

 

acord discurs ramon acord foto grup acord signa ramon

 

Escolta la intervenció de l'STEI Intersindical:

https://www.youtube.com/watch?v=rItWdzcs-SM

Plana web de la caib:

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5634980&coduo=7&lang=ca

Resum acord:

acord portada

 

Publicació de l'acord al BOIB nº 39, de 28 de març:

logo pdf

 

Reclamacions de paga de 25 anys i sexennis:

La Conselleria informa que publicarà les instruccions per a les sol·licituds. Això implica que no es tendrà en compte cap sol·licitud de la paga de 25 referida al VI Conveni realitzada amb anterioritat.

logo pdf

 

L'STEI ratifica l'acord de concertada

L’STEI Intersindical, una vegada valorats tots el pros i contres ha pres la decisió d’acceptar la proposta definitiva, ja que pensam que realment és una millora per a totes les persones del sector de l’ensenyament concertat:

- Assolim definitivament l’equiparació retributiva amb el personal de l’ensenyament públic que ja marcava l’acord de 2016.

- Arribam a la reducció de 23 hores lectives per a tot el professorat d’ESO, FP i Batxillerat.

- Recuperam la paga dels 25 anys d’antiguitat a l’empresa,  i assolim la totalitat del complement lligat a l’antiguitat. Es a dir a data de 2027,  amb calendarització.  cobrarem ja tots els sexennis amb quantitats actualitzades.

- El Personal d’Administració i Serveis, gràcies a l’augment del Mòduls, tindrà un increment del seu CRIB d’un 35% a data de 2027, també calendaritzat. El que pot representar un augment mínim de 42€ mensuals..

- Es signarà un nou acord de jubilacions parcials per als nascuts els anys 62 i 63, així com començar a negociar millores en recol·locació, alleugiment de càrrega lectiva i reconeixement de la funció tutorial.

Retalls premsa

IB3 TV:

 

 

Sala de Premsa Govern:

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5631222&coduo=7&lang=ca

UH 14-03-2023:

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2023/03/14/1899351/educacion-baleares-conselleria-sella-paz-social-concertada.html

DM 14-03-2023:

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2023/03/14/educacion-sube-7-5-asignacion-84636423.html

 

DM 11-03-2023:

DM 110323 ratificació

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2023/03/11/stei-ratificara-acuerdo-ensenanza-concertada-84465029.html

L’STEI demana la retirada de l’esborrany del Decret d’educació inclusiva

Ha presentat esmena de supressió a la totalitat en el Consell Escolar de les Illes Balears


En el tràmit de presentació d’esmenes en el Consell Escolar de les Illes Balears, els representants de l’STEI Intersindical han presentat una esmena de supressió a la totalitat de l’esborrany del Decret d’educació inclusiva de les Illes Balears.

El sindicat valora l’esforç de l’Administració educativa per elaborar aquest decret però considera que no s’ajusta a la Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB). No disposa d’una memòria econòmica i, amb el pressupost actual d’educació, no s’avança cap al 5% d’inversió en educació que preveu la llei autonòmica.

Llegeix més...

El nou acord, més a prop

Aquests darrers mesos hem estat negociant un acord de millora que ha de reactivar l’acord que ja es va signar el 2016, del qual encara queden alguns detalls per complir-se després de l’abrupta suspensió que per raons de disponibilitat pressupostària va patir en el 2019. El nou acord també contempla la implementació d’altres millores sociolaborals que ens fan tendir a l’equiparació retributiva amb els homònims de l’ensenyament públic.

Llegeix més...