L'STEI defensa la continuïtat dels llocs de feina davant la comissió de concerts

Dia 21 d’abril s’ha reunit la comissió de concerts per tractar sobre la dotació de concerts del curs vinent.

La Conselleria havia lliurat a les entitats l’informe sobre les ràtios previstes a cada centre que marquen la renovació de les unitats concertades. Les dificultats que han sorgit afecten en la majoria de casos unitats de 4t i 5è d’infantil.

En tant que l’informe reflectia les previsions de matrícula a partir de les dades obtingudes el febrer, a la mesa s’ha acordat que aquests centres que estiguin en situació d’haver d’ajustar les aules de 4t i 5è d’Educació Infantil no es faci efectiva cap reducció d’unitat fins conèixer la ràtio del centre a dia 1 de setembre. Això vol dir que s’atorga als centres que en aquest moment no arriben a la mitjana, ho puguin aconseguir durant aquest temps.

La Conselleria han proposat signar un acord per a la reducció de ràtios passant la ràtio màxima de 25 a 22. La mínima quedaria en 18. Aquest fet ajudaria a poder mantenir en la majoria de casos les aules tal com estan.

Per un altra banda, la reducció d’unitats també afecta les aules del centre Aixa-Llaüt, que en aquest moment aplica una política de segregació de l’alumnat per raó de sexe. En compliment de la LOMLOE, la LEIB i la recent sentència del Tribunal Constitucional, la Conselleria ha decidit en base a un informe d’advocacia de la CAIB, que si no s’aplica el principi de coeducació no permetrà els concerts, mentre les aules no siguin mixtes. La postura de l’STEI, és que s’apliqui la llei.

Aquests dies es publicarà una resolució provisional on totes aquestes aules amb problema de ràtios sortiran com a “condicionades” a la matrícula a dia 1 de setembre. No es tanca la porta de moment a la concertació de cap unitat.

Pel que fa a les escoles del Parc Bit, sortiran com a concerts denegats, però si el centre decideix fer la passa cap a la coeducació no es perdrà cap unitat ni cap lloc de feina.