Reducció a 23h

Reducció a 23 hores i equiparació econòmica

Llistat definitiu reducció a 23 hores lectives curs 2020-21

El BOIB núm. 136 de 4 d’agost de 2020 publica la Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de juliol de 2020 per donar compliment, per al curs 2020-2021, a l’apartat onzè de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

Vegeu el BOIB.

Vegeu el document annex. Llistat i motius.

Sol·licitud de la reducció horària a secundària

Han sortit publicades les instruccions per sol·licitar la reducció horària a 23 hores per al professorat de secundària el curs 2019-2020.

Aquesta reducció afecta les persones que tenguin jornada completa o una jornada de 23 hores en un o més centres, exclusivament en els nivells concertats d'ESO, FP i Batxillerat.

Els centres tenen un termini fins a dia 10 de juny per introduir les dades al GestIB.

Important: les persones majors de 50 anys que ja gaudeixen la reducció en el curs actual també han de fer la sol·licitud.

Vegeu les instruccions.

Vegeu l'annex.