Convenis concertada

Conveni concertada - taules salarials

Taules salarials 2023:

 • Taules per hores des de setembre de 2023 (pujada 0'5% PIB)
 • Taules per hores des de gener de 2023
 • Acord taules 4 de maig, no concertats i PAS

Taules salarials 2022:

 • Taules des de gener de 2022, signades el 26 de gener de 2022
 • BOE de 20 de maig de 2022
 • Taules per hores des de gener de 2022
 • Taules per hores des de novembre de 2022 (efectes 1 de gener 22)

Taules salarials 2021:

 • Taules des de gener de 2021
 • BOE de 29 de setembre de 2021

Taules salarials 2020:

 • Taules des de gener de 2020
 • BOE de 29 de setembre de 2021

Taules salarials 2019:

 • Taules des de juliol 2019
 • Taules des de gener 2019
 • BOE de 15 de febrer de 2020

Taules salarials 2018:

Taules salarials 2017:

 • Taules salarials al BOE de dia 22 d’agost de 2017.
 • Taules per hores des de setembre 2017.

 Taules salarials 2014-2016:

 • Taules salarials 2016 al BOE de 27 de març de 2017.
 • Correcció d'errors al BOE d'1 de setembre de 2017.
 • Taules per hores des de setembre 2016.
 • Taules per hores des de maig 2016.
 • Taules per hores de de gener 2016.
 • Taules per hores des de gener 2014.

 Taules salarials 2013:

 • Taules salarials al BOE de 10 de febrer de 2014.

 Taules salarials 2009-2012:

 • Taules 2009-2012 per hores amb pagament “a compte”.

 Taules salarials 2008:

 • Taules salarials al BOE de 23 d’abril de 2008.

 Taules salarials 2007:

 • Taules salarials al BOE de 12 d’abril de 2007.

 

Signat VII Conveni de Concertada

Dia 21 de juny de 2021 es va signar el texte del VII conveni de concertada. De les organitzacions estatals presents a la mesa, el conveni va esser subscrit pels sindicats FSIE, USO, CCOO i UGT. I no per la CIG. A més de per totes les patronals.

Dia 23 de juny també es varen signar les taules salarials corresponents a 2020 i 2021, que recullen un 2% i un 0'9% respectivament per a tot el personal i per a tots els conceptes del conveni. En estar vigents, hem de veure com seran aplicats els increments a la nostra Comunitat Autònoma. Recordam que és l'única de tot l'Estat que no ha aplicat els increments del 2% i del 0'9% que contemplen els respectius PGE de 2020 i 2021.

 

iconografia VII conveni

 

 

Negociacions VII conveni