Una delegació de l’STEI Intersindical ens hem reunit amb la presidenta del govern balear, Francina Armengol. L’objectiu era doble. Per una banda informar a la presidenta dels resultats de l’XI Congrés de l’STEI Intersindical pel que fa a la composició de la nova Comissió Executiva i del nou secretari general i de quina és la representativitat actual del nostre sindicat a l’àmbit territorial de les Illes Balears així com quin és el nostre objectiu de creixement.

STEI amb la presidenta del govern

Per altra banda, li hem donat el nostre parer en una sèrie de temes com:

  • La necessitat de regular l’etapa educativa 0-3 anys per establir un marc comú de condicions laborals i retributives així com de coresponsabilitat de les diferents administracions territorials en el finançament d’aquesta etapa.
  • El nostre suport amb l’impost de turisme i en les inspeccions contra l’explotació laboral.
  • A l’hora de tractar el dèficit de les administracions, cal treballar en el capítol d’ingressos amb una política fiscal més equitativa, amb mesures contra el frau fiscal i amb actuacions contra l’economia submergida.
  • Tenim clar que tot queda supeditat a un millor finançament autonòmic i a un Règim Especial per a les Illes Balears.
  • Queda molt de treball a fer en matèria de Normalització Lingüística, tant a l’àmbit dels serveis públics com a l’àmbit social. Per nosaltres, la política lingüística hauria de dependre directament de Presidència i no d’un departament del govern.

Hem incidit de manera específica amb l’Acord Marc d’Educació, amb l’Acord de l’ensenyament privat i concertat i amb la necessitat de recuperar els drets perduts, des del 2012, del personal empleat públic.

A l’àmbit de l’ensenyament privat i concertat preocupen les possibles retallades tant en la distribució horària a ESO com en personal d’atenció a la diversitat.

Pel que fa a l’Acord Marc d’ensenyament públic, hem transmès a la presidenta la necessitat que el compliment de l’acord sigui un compromís de tot el govern balear, que la planificació del curs 2016-2017 és una de les fites cabdals en el compliment de l’acord i que sempre s’ha de comptar amb la participació i complicitat dels centres educatius.