Dia 11 d’abril de 2017, la Conselleria ha fet arribar una proposta de resolució als centres concertats perquè puguin dur a terme jubilacions parcials, a totes aquelles persones que no es varen poder acollir als acord d’empresa d’abans de dia 15 d’abril de 2013.

Les persones afectades són:

  1. Persones que el seu centre no es va acollir als acord d’empresa sobre jubilacions parcials, o no hi va haver acord d’empresa o els seus acords varen esser tramesos de forma extemporània no es varen incloure dins els acords dels seu centre.
  2. La seva data de naixement ha d’esser anterior a 1 de gener de 1958.
  3. Han de tenir almanco 33 anys cotitzats en el moment causant.
  4. Acreditar almanco un període d’antiguitat de 6 anys a la mateixa empresa.
  5. La reducció de jornada no podrà esser superior al 50%, i sols en el cas que l’empresa contracti el rellevista amb un contracte fix, a temps complet, i amb una durada mínima de dos anys més que el que resti al treballadors per arribar a l’edat ordinari de jubilació, aquesta podrà esser del 75 %, sempre que la Conselleria hi vengui a bé.
  • La persona rellevista, ha d’esser una persona amb menys de 3 anys d’antiguitat al centre o directament que procedeixi de les borses del INEM.
  • Aquesta jubilació es finançarà fins arribar a l’edat legal de la jubilació ordinària, que en cap cas serà abans de complir el 65 anys.

El centre ha de comunicar a la Conselleria la relació de les persones que poden accedir a aquesta jubilació, encara que el fet causant es produeixi com a més tard, dia 31 de desembre de 2019, abans de dia 10 de maig de 2017.

Si els centres no fan aquesta comunicació, després les persones treballadores ja no es podran acollir a aquest tipus de jubilació.

 

Llegeix la resolució