General

Comissió de concerts 21-04-2023

 L'STEI defensa la continuïtat dels llocs de feina davant la comissió de concerts

Dia 21 d’abril s’ha reunit la comissió de concerts per tractar sobre la dotació de concerts del curs vinent.

La Conselleria havia lliurat a les entitats l’informe sobre les ràtios previstes a cada centre que marquen la renovació de les unitats concertades. Les dificultats que han sorgit afecten en la majoria de casos unitats de 4t i 5è d’infantil.

En tant que l’informe reflectia les previsions de matrícula a partir de les dades obtingudes el febrer, a la mesa s’ha acordat que aquests centres que estiguin en situació d’haver d’ajustar les aules de 4t i 5è d’Educació Infantil no es faci efectiva cap reducció d’unitat fins conèixer la ràtio del centre a dia 1 de setembre. Això vol dir que s’atorga als centres que en aquest moment no arriben a la mitjana, ho puguin aconseguir durant aquest temps.

La Conselleria han proposat signar un acord per a la reducció de ràtios passant la ràtio màxima de 25 a 22. La mínima quedaria en 18. Aquest fet ajudaria a poder mantenir en la majoria de casos les aules tal com estan.

Per un altra banda, la reducció d’unitats també afecta les aules del centre Aixa-Llaüt, que en aquest moment aplica una política de segregació de l’alumnat per raó de sexe. En compliment de la LOMLOE, la LEIB i la recent sentència del Tribunal Constitucional, la Conselleria ha decidit en base a un informe d’advocacia de la CAIB, que si no s’aplica el principi de coeducació no permetrà els concerts, mentre les aules no siguin mixtes. La postura de l’STEI, és que s’apliqui la llei.

Aquests dies es publicarà una resolució provisional on totes aquestes aules amb problema de ràtios sortiran com a “condicionades” a la matrícula a dia 1 de setembre. No es tanca la porta de moment a la concertació de cap unitat.

Pel que fa a les escoles del Parc Bit, sortiran com a concerts denegats, però si el centre decideix fer la passa cap a la coeducació no es perdrà cap unitat ni cap lloc de feina.

Baixes mèdiques - nou procediment

El BOE del dijous 5 de gener publicà una novetat important:

Des de l’1 d’abril de 2023, les persones treballadores ja no han d’entregar la baixa mèdica a l’empresa

Els metges d'atenció primària ja no entregaran dues còpies del comunicat mèdic d'incapacitat temporal als treballadors amb baixa mèdica. La còpia per entregar a l'empresa desapareix i la persona que està malalta ja no serà la responsable de dur en mà aquest certificat a la feina.

La gestió serà telemàtica i seran els metges, la Seguretat Social, les mútues i les empreses els responsables d'intercanviar-se els documents necessaris, sense intervenció del treballador o treballadora afectat, per gestionar la baixa o l'alta mèdica.

Aquests són els principals canvis en la gestió de les baixes, les confirmacions i les altes mèdiques:

  • El personal mèdic només entregarà un comunicat de baixa, confirmació o alta a l'usuari, que és l'actual exemplar per a la persona treballadora.
  • S'elimina la segona còpia, la de l'empresa, que rebrà la informació de manera telemàtica.
  • La persona treballadora ja no és la responsable d'entregar el comunicat a l'empresa, l'entitat gestora o la mútua, alliberant d’aquets tràmits  a qui està malalt o en situació d'incapacitat temporal.
  • En el cas de baixes de menys de cinc dies s'emetran al mateix temps els comunicats de baixa i d'alta mèdica, com fins ara. Si la persona afectada no s'ha recuperat, podrà demanar una revisió abans que es faci efectiva l'alta i el metge podrà emetre el comunicat de confirmació si encara no està en condicions de tornar a treballar.
  • Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran la data de revisió mèdica prevista, com fins ara. Els terminis màxims en què s'han de fer aquestes revisions i les posteriors en cas de confirmació de baixa varien en funció de si la baixa mèdica és d'entre 5 i 30 dies, de 31 dies a 2 mesos o a partir dels 61 dies.
  • Les revisions mèdiques de confirmació de baixa o d'alta es podran avançar als terminis previstos quan l'empresa o la mútua ho considerin necessari, en funció de l'evolució del pacient.

 

Qui gestionarà les baixes mèdiques i com?

 El procés de gestió de les baixes, confirmacions o altes mèdiques serà el següent:

  • El metge o la mútua enviaran el comunicat mèdic d'incapacitat temporal a la Seguretat Social de manera immediata o amb un dia hàbil de marge com a màxim.
  • La Seguretat Social comunicarà a l'empresa la informació rebuda.
  • Un cop rebuda la notificació, l'empresa tindrà un màxim de 3 dies hàbils per formalitzar les dades necessàries a través del sistema RED per gestionar aquest tràmit. Si no ho fa dins del termini establert, serà sancionada.

L’STEI demana la retirada de l’esborrany del Decret d’educació inclusiva

Ha presentat esmena de supressió a la totalitat en el Consell Escolar de les Illes Balears


En el tràmit de presentació d’esmenes en el Consell Escolar de les Illes Balears, els representants de l’STEI Intersindical han presentat una esmena de supressió a la totalitat de l’esborrany del Decret d’educació inclusiva de les Illes Balears.

El sindicat valora l’esforç de l’Administració educativa per elaborar aquest decret però considera que no s’ajusta a la Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB). No disposa d’una memòria econòmica i, amb el pressupost actual d’educació, no s’avança cap al 5% d’inversió en educació que preveu la llei autonòmica.

Llegeix més...

Donam suport a les demandes del Liceu Francès

 4 fotos liceu2

L’STEI INTERSINDICAL ha participat a la concentració duta a terme per part del personal docent del Liceu Francès. Es tracta d’una reivindicació del personal docent no funcionari, contractat a Mallorca per la Missió Laica Francesa, entitat titular d’aquests centres arreu de l’estat espanyol.

Aquí teniu un frgment del comunicat llegit a la concentració:

"El personal contractat localment demana millores financeres per poder viure decentment.

De fet, els sous actuals (sense hores extres) no permeten als diferents professionals suportar l’alt cost de la vida a Mallorca: uns 1.300€ per a un professor de primària, 1.600€ per a un professor de secundària i 1.100 per al personal d’administració i serveis.

L’escala salarial està definida a nivell nacional amb els mateixos salaris, independentment de la zona. Per aquest raó, hem alertat a diferents ocasions a la Missió Laica Francesa, explicant que viure a Mallorca suposa uns costos molt  més elevat que fer-ho a la península, sobretot  pel que respecta a l’allotjament.

Ens agradaria que s’augmentessin els sous o que es donés un plus excepcional per a Palma, com en els cas dels centres concertats que es beneficien del CRIB (CC) que paga la Conselleria d’educació de Palma: 600/mes.

A més, a diferència del personal de les escoles espanyoles que tenen sexennis i dels funcionaris francesos que tenen diverses escales professionals, nosaltres no tenim CAP perspectiva de futur malgrat tota la formació que realitzem, fins i tot al nostre temps lliure.

També en aquet cas ens agradaria que el nostre treball i el nostre compromís es valorés com es degut.

Recordem al pares que tot el personal ha fet sempre tot el possible per a garantir el bon funcionament de l’escola. Quan casi vàrem tancar el 2013 el personal va donar dues hores gratuïtament a la setmana per participar a la recuperació financera de l’escola.

Aquest suport va durar dos anys. No ens penedim de la nostra decisió al seu moment, però ens agradaria que ens escoltessin ara que l’escola gaudeix de bona salut."

 uh liceu francès

Mesa tècnica 14-11-22

En el transcurs de la nova mesa tècnica, el director general de Planificació i Centres ens ha presentat una nova proposta d’acord que millora les anteriors en cinc-cents mil euros per al 2023.

Per això, i en tant que encara s’està en negociacions per acabar de concretar-ne el redactat, s’ha suspès la concentració que estava convocada per demà davant el Consolat de la Mar.

En la redacció presentada hi ha dues fites molt importants per nosaltres, que després s’hauran de calendaritzar:

-Es fa un reconeixement del deute de la paga del 25 anys, que es començaria a pagar a gener de 2023, en primer lloc a les persones jubilades,.

-Es fa un reconeixement del pagament del cinc sexennis, que en un petit percentatge es començarien a pagar a setembre de 2023.

Entre els aspectes que s’han d’acabar de negociar hi ha les quantitats nominals dels sexennis 2n a 5è o el percentatge en què s’aniran pagant fins al 2026, ja que a gener de 2027 ja arribarien al 100%.

Sigui com sigui, pareix que ens trobem davant un bona proposta i és per això que tots els sindicats hem pres la mateixa decisió d’aturar de moment les mobilitzacions.