El director general de Planificació, Ordenació i Centres ha convocat tots els representants sindicals i patronals de l’ensenyament concertat a una reunió de la mesa sectorial que tindrà lloc dimecres dia 14.


Dos dels temes que formen part de l’ordre del dia han suposat fins a dia d’avui un greuge comparatiu amb els companys de l’ensenyament públic.
El primer és la recuperació de la darrera part que tenim pendent de la paga extra de 2012 (un 37,5%), que a l’escola pública va esser abonada amb la nòmina de gener.


L’altre és el pagament del complement salarial en cas de baixa mèdica en el supòsit que aquesta tengui una durada de cinc dies o més (indistintament de quina sigui la causa de la baixa).

A dia d’avui hi ha una sèrie de supòsits en els quals no s’aplica descompte en funció de la causa de la baixa mèdica.
Recordem que tant la sostracció de la paga extra de nadal de 2012, com l’establiment del descompte salarial en cas de baixa són mesures que van esser aprovades i aplicades el mateix dia a un i altre sector, mentre que la recuperació dels dos drets s’ha aplicat a dia d’avui només al sector de l’ensenyament públic.
Per posar un exemple, una baixa llarga pot arribar a suposar un descompte de fins a 480 euros a la concertada, el temps a que a la pública suposaria un descompte zero.


Des de l’STEI vàrem presentar diversos escrits tant a la Conselleria d’Hisenda com a la d’Educació. També vam engegar una campanya a una plataforma digital, gràcies a la qual vam fer una primera entrega de signatures davant la Conselleria d’Alfons el Magnànim dia 30 de març, i hem seguit exigint a tots els fòrums l’equiparació en la recuperació de drets entre els dos sectors educatius.

 

Palma, 12 de juny de 2017

Ramon Mondéjar
Secretari Ensenyament Privat

P1110482

L'STEI entrega les primeres 700 firmes pels drets de la concertada a la Conselleria d'Educació