suport stes

 

 

 

 

 

 La Confederació de STEs-i no pot romandre callada davant la campanya de desprestigi, amb greus acusacions que, des de fa temps, i ara de manera molt més intensa, es desenvolupa contra el sistema educatiu català i el seu professorat i que s'estén a la resta de territoris que comparteixen la llengua catalana, com són les Illes Balears i País Valencià. Des d'algunes instàncies polítiques i mediàtiques es repeteix una i altra vegada de forma insistent que als seus centres educatius s'adoctrina, es fanatitza, es fabriquen independentistes “en cadena” i s'incita a l'odi contra qui no combrega amb aquesta ideologia. Es conclou que una solució a mitjà termini a l'actual situació política passa, entre d’altres coses, per una recentralització de competències i, en primer lloc, les d'Educació.

Preocupa en gran mesura que, mentre vivim aquest moment històric tan important i davant els actuals esdeveniments, es puguin prendre decisions que afectarien, com és lògic, no només a Catalunya, sinó també a la resta de territoris de parla catalana i a altres nacionalitats de l’estat, especialment en aquelles que també tenen llengua pròpia. Preocupa que l’estat es plantegi iniciar un procés de recentralització de competències en matèria educativa, i al mateix temps és molt dolorós que es faci utilitzant una campanya d'insídies contra el conjunt dels docents. La Confederació de STEs-i no romandrà en silenci mentre un dia sí i un altre també es criminalitza els nostres companys i companyes. Referent a això volem deixar ben clar el següent:

PRIMER: La Confederació Intersindical i STEs-i lluiten per uns serveis públics adequats a les diferents realitats culturals, socials, idiomàtiques, nacionals i territorials de l'Estat Espanyol, perquè exerceixin un paper actiu en el desenvolupament i normalització de les diferents llengües, amb la defensa d'un model lingüístic escolar on la llengua pròpia del territori sigui la llengua de l'ensenyament i la de comunicació interna i externa que garanteixi, al mateix temps, l'aprenentatge de les llengües oficials i incentivi el coneixement d'una llengua estrangera.


SEGON.- Que és molt simplista i demostra un escàs coneixement de la teoria educativa el pensar que en un país modern i democràtic i, sobretot, en una societat europea del segle XXI, oberta i complexa es tingui capacitat per adoctrinar de forma massiva des de les escoles i els instituts.


TERCER.- Que els i les docents que treballen en aquests territoris són tan plurals com el són les seves societats, tan bons professionals com ho demostren les seves múltiples aportacions a la innovació pedagògica, i tan honests com podem ser-ho la resta d'ensenyants de l'Estat Espanyol. Afirmar, com es fa irresponsablement per part d’alguns polítics i tertulians, que el professorat actua de manera diferent a la resta i es dedica a fanatitzar el seu alumnat, és senzillament una calúmnia inadmissible.


QUART.- Que insistir en dir que si la llengua vehicular és el català això ja suposa que es fa algun tipus d’adoctrinament i que aquest sistema educatiu fomenta l’odi, demostra els extrems d'irracionalitat d’aquesta campanya. Des dels STEs-i volem defensar el dret de cada sistema educatiu a triar la llengua vehicular que s'utilitza a les aules, que la mateixa és un element fonamental d'integració social i que titllar-la d'instrument adoctrinador és convertir-nos, -a tot el professorat, no només als docents catalans, illencs o valencians- en sospitosos d'alguna cosa, en la mesura que també ens decantem per una determinada llengua vehicular a les nostres aules.


Aprofitem, finalment, des de la Confederació de STEs-i i des del nostre àmbit de responsabilitat, per fer una crida en favor del diàleg polític i sense limitacions com a única solució a l'actual conflicte i insistim, en qualsevol cas, a exigir la fi de les injustes acusacions que es fan contra el professorat dels territoris de llengua catalana.

Secretariat de STEs-intersindical. Madrid, 17 d’octubre de 2017