Dia 2 de desembre va tenir lloc a la seu de la Conselleria d’Educació la reunió de la mesa de l’ensenyament concertat amb la presència del director general de Planificació i Centres, Antoni Morante.

En aquesta mesa, el director general ha presentat les següents dades:

  • La despesa de la partida de l’ensenyament concertat de la CAIB, que inclou nòmines del personal delegat i les despeses de funcionament dels centres concertats, s’incrementarà respecte de l’exercici 2019 uns 2’3 milions d’euros, tot i que els pressupostos generals pateixen una minva de 50 milions d’euros.
  • Aquest augment de la despesa està destinat a les millores que ja han començat aquest curs 2019-2020 com són la jornada lectiva de 23 hores a la secundària (1’1 milions d’€), nous orientadors a EI i EP (600.000€) (Col·legis 1 línia), acord per a la continuïtat de les jubilacions parcials (172.000€) i increment d’unitats concertades i els docents corresponents (400.000€).

A causa d’aquest augment de despesa i la minva dels pressuposts generals el director general ha dit que es veuen obligats a la paralització dels acords signats la legislatura passada i que estaven encara en procés, com són:

  • Equiparació concertada amb pública sense antiguitat.
  • Compliment del darrer tram de reducció a 23 hores lectives per a docents de secundària.
  • Calendarització de la Paga de 25 anys referida al VI conveni.
  • Implementació de nous sexennis.

Els presents a la Mesa, tot i reconèixer les millores aconseguides al sector, hem manifestat la nostra protesta per la contundència de les mesures d’estalvi, així com el procediment seguit per part de l’administració, que no havia tornat a convocar aquesta mesa des del mes d’abril.

Des de l’STEI, hem demanat la possibilitat de calendaritzar un increment del CRIB del PAS, tal com venim demanant a la nostra campanya “Basta de fer equilibris”, vist que el muntant total no és excessiu en relació al pressupost que es maneja per al 2020.

L’administració ha dit que sí pot reconsiderar el tema del PAS.

Així com també reconsiderar la no congelació total de la incorporació de la figura de l’orientador a EI i EP a aquells centres d’una línia que encara no el tenen.

Antoni Morante s’ha mostrat reticent a signar cap tipus de compromís fins que no es tingui la certesa d’una disponibilitat pressupostària que ara per ara manifesta que no es té.

La Conselleria defensa que les millores de la legislatura passada fan que la concertada de la CAIB sigui una de les comunitats que millors condicions té no només sòcio-laborals (jornada lectiva, equiparació retributiva, ...), sinó també de recursos humans (p. ex. la dotació d’orientadors a les etapes d’EI i EP).