Calendari escolar 2020 21 petit

Dimecres, dia 22 d’abril, es va reunir la Comissió del Calendari Escolar per a tractar el calendari del proper curs 2020-21. Aquestes són les qüestions que es varen xerrar:

Curs escolar

  • La Conselleria proposa un curs escolar de 176 dies lectius.
  • Aquestes són les dates d'inici i final de curs
  Inici Final
2n cicle d’educació infantil, educació primària,
educació especial
10 de setembre 22 de juny
Educació secundària obligatòria i 1r de batxillerat 10 de setembre 22 de juny
2n de batxillerat 10 de setembre 28 de maig
Conservatori Superior 23 de setembre 18 de juny
FP bàsica, GM i GS d'FP
GM i GS d'Arts Plàstiques i Disseny
29 de setembre 28 de juny
Estudis superiors de Disseny 29 de setembre 30 de juny
Ensenyaments esportius de règim general 1 d'octubre 22 de juny
Escoles oficials d'idiomes 1 d'octubre 28 de maig
Centres d’educació de persones adultes 1 d'octubre 22 de juny
Conservatoris professionals 5 d'octubre 22 de juny
Estudis superiors d'Art Dramàtic 6 d'octubre 16 de juliol

Vacances

  • Vacances de Nadal: de dia 23 de desembre a dia 7 de gener, ambdós inclosos
  • Vacanes de Pasqua: de dia 1 al 11 d’abril, ambdós inclosos

Festes

  • Festa escolar unificada: dia 26 de febrer
  • Se seguiran les festes oficials de la Comunitat autònoma, que encara no s’han aprovat.
  • Les escoles tindran dos dies lliures per escollir.
  • Segons quines siguin les festes locals podran tenir 0, 1 ò 2 dies més per triar.

S’ha aprovat per 26 vots a favor i 1 abstenció.

A causa de l’excepcionalitat per mor de la COVID-19, el començament i la finalització dels Cicles Formatius és molt tardà però no hi havia cap altra solució.

Juntes de Personal Docent de Menorca i de Pitiüses

Des de l’STEI hem fet menció de la situació de les Juntes de Personal Docent de Menorca i de Pitiüses, ja que no estan representades. Hem sol·licitat que es faci una modificació del Reglament de la Comissió del Calendari Escolar, ja que en aquests moments només hi està representada la Junta de Personal Docent de les Illes Balears, que ja no existeix; i en el seu lloc hi sol assistir la representació de la Junta de Mallorca. Se’ns va contestar que això suposaria una ampliació de la Comissió i que, si s’ampliava la representació dels docents, també s’hauria de fer la d’altres col·lectius.

Davant la seva resposta, insistírem en la necessitat de fer el canvi, ja que amb la configuració actual una part dels docents de les Illes Balears no hi esta representada.

El calendari podria tenir alguna modificació, en funció de la resolució sobre el calendari de festius de l’any 2021 que ha de publicar la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Ara s’ha d’esperar la publicació de la Resolució en el BOIB, per donar validesa al calendari.


Tota la infomació sobre el calendari escolar