VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat

sostingudes total o parcialment amb fons públics

(BOE núm. 231 - 27 de setembre de 2021)