VI Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat

sostingudes total o parcialment amb fons públics

(BOE núm. 197 - 17 d'agost de 2013)