L’STEI manifesta el seu suport als PTSC (professional social a l'àmbit educatiu)

  • Els PTSC han de ser presents a totes les etapes educatives
  • El Sindicat reclama una negociació per evitar l'encavalcament de funcions entre educadors socials i PTSC

L’STEI Intersindical acosta la realitat i comunica el malestar dels professors tècnics de Serveis a la Comunitat (PTSC) a la Conselleria d’Educació. Aquests professionals intervenen per garantir l’atenció a la diversitat dins l'àmbit educatiu en coordinació amb la resta de professionals de l’orientació educativa i nombrosos serveis externs.

El PTSC ha d’intervenir a totes les etapes educatives

Mitjançant una instància, el nostre sindicat reclama el compliment del que marca l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig del 2019, que regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional, i que estableix la presència de PTSC als serveis d’orientació existents a les diferents etapes educatives. Ara com ara, llur intervenció es limita a les etapes d’educació infantil i primària.

Encavalcament de funcions i manca de coordinació

Davant l’anunciada contractació d’educadors socials des del Programa PROA+ per intervenir en els centres educatius, l’STEI Intersindical demana que es pacti l’organització amb el col·lectiu de PTSC, així com també la negociació amb els representants dels treballadors al si de la mesa sectorial. La presència simultània de les dues figures professionals als centres educatius poden dificultar la dinàmica d’intervenció.