Prop de 800 persones han quedat excloses del màster de formació de professorat que ofereix la Universitat de les Illes Balears

Molts exclosos no tenen cap altra opció que fer el màster en línia a una universitat privada, amb l’elevat cost econòmic que suposa

L’STEI proposa que la Conselleria d’Educació i la Universitat es coordinin per a resoldre una situació que perjudica molta gent.

Un cop coneguda la llista definitiva dels alumnes admesos al màster de formació del professorat de la Universitat de les Illes Balears, l’STEI Intersindical denuncia el gran nombre d’aspirants que n’han quedat exclosos. El nombre de persones admeses és de 282 mentre que el d’excloses arriba a 797!!

Davant la propera obertura de la convocatòria d’interinitats, les ofertes d’oposicions a cossos docents o l’opció de fer feina a un centre concertat o privat, moltes persones excloses del màster de la UIB no tenen cap altra opció que cursar aquesta formació en línia en universitats privades, amb el gran cost econòmic que suposa.

A més, també es priva la gent que no pot fer el màster a la UIB de la formació equivalent a la capacitació en llengua catalana per a l’educació secundària dins el pla d’estudis d’aquest. Els queda l’opció de cursar el seminari de llenguatge específic a través del Pla de Formació Lingüística i Cultural del Professorat a càrrec de la UIB, al marge del màster de formació.

Per aquest motiu, el sindicat reclama a la Conselleria d’Educació i a la Universitat de les Illes Balears que es coordini amb la Universitat de les Illes Balears per tal d’augmentar l’oferta de places per a cursar el màster de formació del professorat, així com també preveure i organitzar els centres educatius suficients en què es podrien fer les pràctiques; per tal de poder assumir el gran nombre de persones que n’han quedat excloses.

Palma, 19 d’octubre de 2020