Modificació ordre FOLC

Les entitats de la mesa de concertada hem ratificat la proposta de la mesa tècnica de modificació de l’ordre FOLC, entre d’altres, en aquests aspectes:

-La persona que tengui la titulació de català per a una etapa (CCIP per Infantil i Primària o CCS per a Secundària) i per ampliació d’horari passi a tenir hores de l’altra, no s’haurà de treure una nova titulació.

-Quan s’estudia a altres comunitats autònomes, es dona la possibilitat de matricular-se a la formació a distància de reciclatge de català  quan durant el darrer curs del estudis universitaris.

-S’habilita també la formació a distància del cursos de reciclatge davant la dificultat que suposava a algunes persones docents, especialment de la concertada, per incompatibilitat d’horaris.

Reducció a 23 hores

S’ha ratificat la proposta de la mesa tècnica per a què les persones que han gaudit d’una excedència per maternitat/paternitat, o per cura d’infant o persona major es puguin acollir a la reducció a 23 hores lectives a secundària.

Nova dotació addicional d'hores de PT

S’ha informat a la mesa sobre els criteris d’assignació d’hores de PT a denou centres concertat.

Precs i preguntes

-Totes les entitats hem mostrat el nostre reconeixement a la tasca de la secció de Nòmines de Concertada, en un curs amb moltíssimes incidències.

-L’administració ha recordat que en el moment que es decreta el confinament d’una persona treballadora aquesta ha de demanar al seu PAC que se li concedeixi la baixa per a què la despesa de la seva substitució no vagi en perjudici dels recursos propis de la Conselleria d’Educació.

-Des de l’STEI hem demanat que centres i administració educativa intercedeixin davant les mútues per a què s’agilitzi el procés pel qual les baixes per risc de la COVID han de passar a IT de risc durant l’embaràs, i que està provocant molta preocupació a les docents afectades.