La mesa de negociació ha tengut lloc el 15 de desembre de 2020

Després de les mobilitzacions convocades pels sindicats STEI INTERSINDICAL, CSIF, SIMEBAL, FSES, CCOO i UGT, per a reclamar l’aplicació de l’increment retributiu bàsic que va determinar l’estat per al 2020 (el 2%) l’administració va fer arribar la convocatòria d’una sessió  extraordinària de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la CAIB.  

Hem establert un calendari de negociacions a partir del 12 de gener, amb periodicitat setmanal, per a negociar l’aplicació del percentatge d’increment retributiu que determini l’estat (previsiblement un 0,9%) per al 2021 i també negociarem l’aplicació del 2% que estableix el Reial decret llei 2/2020 amb el calendari de recuperació de la minva que suposarà la disminució d’alguna de les retribucions complementàries.

En el cas dels funcionaris, l’administració aplicarà, a partir de la nòmina de gener o febrer del 2021, l’augment del 2% corresponent al 2020 al sou base i triennis i minorarà en un quantia similar un dels complements retributius.

El cas de la concertada és diferent, ja que en tant que la negociació del conveni no pareix avançar, el BOE encara no ha publicat les taules salarials per al 2020; per això seguim cobrant segons les publicades el juliol de 2019.