mesa conseller 16 06 22

 

A la reunió convocada per l’Administració educativa hi ha assistit el conseller Martí March i el director general Antoni Morante, a més de tots els sindicats de l’ensenyament concertat.

En primer lloc, March ha expressat la voluntat de la seva Conselleria de de reprendre l’aplicació de l’Acord de millora de 2016, en un moment d’elaboració inicial dels pressupostos generals de la CAIB per al 2023.

Tot i que ha afirmat que són conscients de l’incompliment de l’acord, ha volgut posar en valor millores que s’han anat implementant, com l’increment de mòduls de funcionament dels centres concertats, ja que era injust que patissin congelació des de 2008; així com que s’han anat incrementant  el nombre de professionals o s’han implementat les ajudes per menjadors també a alumnes de centres concertats.

Martí March ha defensat que malgrat el panorama de crisi, ha mostrat un compromís amb la concertada i que no hi ha hagut cap retrocés de condicions laborals o de finançament, encara que segons quins avenços no s’hagin produït tal com estava signat en els acords.

En el mateix sentit, Antoni Morante ha parlat de millores que no figuraven explícitament a l’Acord 2016, com són l’acord sobre jubilacions parcials, l’Increment de les retribucions per als ATE, o les mateix increments de mòduls de funcionament.

També ha recordat que, tot i que la concertada en aquests tres anys ha perdut 1500 alumnes no s’han perdut llocs de feina, sinó que cada any hi ha hagut augments d’unitats i s’han incorporat nous professionals, el que també redunda en la millora de qualitat educativa.

Ara que s’està elaborant el nou decret de concerts que ha de vigir a partir de 2023, també ha donat importància a l’increment de la dotació bàsica de personal de suport, que encara que suposarà una partida de despesa important contribuirà notablement a l’estabilitat de les plantilles als centres concertats.

Des de l’STEI hem valorat positivament que en aquesta legislatura s’hagin aconseguit fites com la jubilació parcial o els orientadors de primària i infantil. També hem recordat que l’acord 2016 era un bon acord, però que per diverses circumstàncies la seva aplicació va restar incompleta. I que per això és important que es pugui negociar ja una calendarització de la paga d’antiguitat referida al VI Conveni (totes les persones que varen completar els 25 anys entre 2013 i 2021), així com el pagament del segon i successius sexennis.

La Conselleria ha assegurat que ja s’han fet arribar xifres concretes a Hisenda que ara s’estan estudiant. Davant la part sindical s’ha compromès a una nova convocatòria de mesa a final de juliol per informar de quina manera es concreten sobre els pressupostos les millores plantejades.

També s’ha parlat com a fites importants d’un possible acord de recol·locació de personal docent de la concertada en el cas de la pèrdua d’unitats, o de l’increment del CRIB del PAS lligat a cada augment que es produeixi dels mòduls de funcionament.

Esperem que la Conselleria compleixi la seva paraula i que el mes de setembre ja puguem presentar avanços importants en les negociacions.