És inadmissible que el Partit Popular assumeixi de bell nou el discurs de l’extrema dreta

Amb aquesta mesura la Conselleria d’Educació desconfia del professorat

L’STEI Intersindical expressa el seu rebuig absolut a la proposta pactada entre el PP i VOX de promoure el pin parental en els centres educatius de les Illes Balears, amb una proposició no de llei que torna parlar de mesures per “posar fi a l’adoctrinament a les escoles, amb una atenció especial als llibres de text i material educatiu”.

També inclou un punt tan greu com que s’insti el Govern a garantir “el coneixement previ i acceptació dels pares de qualsevol contingut extracurricular que l’alumnat pugui rebre fora de l’aula”.

L’STEI considera que el contingut d’aquesta proposició no de llei és gravíssim, ja que suposa un atac al professorat, als alumnes i a la bona qualitat de l’educació en el seu conjunt. Per una banda perquè, al contrari del que pretén la proposta del PP i VOX, la llei protegeix l’interès superior dels menors; és a dir, preval el dret a accedir al currículum complet, i les activitats complementàries formen part d’aquest currículum.

Per altra part, perquè aquesta proposició suposa la normalització i el blanquejament de les idees reaccionàries, masclistes, xenòfobes i homòfobes del soci d’extrema dreta al Parlament de les Illes Balears, una claudicació més del partit de Margalida Prohens.

El sindicat rebutja el contingut de la proposta, a més, perquè sotmet el professorat a una situació de vulnerabilitat i perquè escampa damunt el col•lectiu docent la sospita de fer “adoctrinament” en unes suposades “ideologies de gènere”, amb el greu perill d’autocensura per part dels docents que pot suposar. Així no es prestigia la tasca del professorat.

L’STEI s’oposarà amb totes les eines de què disposa a aquesta nova mesura que es vol imposar, alhora que fa una crida al professorat i la comunitat educativa perquè defensi la llibertat de pensament i la de càtedra, la qualitat de l’educació i el respecte per la diversitat davant aquests atacs tan insistents.

L’educació és un dret de la ciutadania que contribueix des del seu àmbit a l’equitat, l’atenció a la diversitat i l’avenç de la justícia social, amb la bona tasca dels ensenyants.