Va tenir lloc una reunió de la mesa de concertada per tractar el següents temes:

Competències digitals

L’objectiu de la campanya que es va posar en marxa el curs passat amb l’arribada de fons europeus és que un 80% de les persones docents pugui acreditar un nivell o un altre en el marc comú de les competències digitals. No hi ha establert un nivell concret per a cada etapa educativa.

En primer lloc s’informa que el termini per a l’obtenció d’aquests certificat s’ha allargat un any, fins a finals del curs 2024- 2025.

Es presenten tres novetats:

- La creació d’Una comissió per subsanar problemes que puguin sorgir als docents en aquesta matèria

- Registre centralitzat de competències digitals, on cadascú podrà veure quin nivell té assolit en el MCCD

- Un model d’acreditació que permetrà que els docents puguin descarregar digitalment del GestIB el certificat obtingut.

Properament es posarà en marxa un formulari telemàtic per a una autoavaluació. Constarà de 25 ítems dels quals se ‘han de contestar 20. Si es contesta correctament el mateix GestIB generarà un certificat A1.

Amb aquest certificat les persones que hi estiguin interessades podran emplenar amb el mateix procediment el formulari per a l’obtenció del nivell A2. En aquest nivell ja s’hauran d’adjuntar almanco un cert nombre d’evidències.

El B1 i B2 es poden obtenir: fent una prova especifica (això és competència del Ministeri i encara no ho té publicat) o anar fent cursos de les diferents àrees de cada nivell.

El C1 es pot acreditar fent el tràmit corresponent i aportant evidències.

En el C2 probablement no es puguin obtenir totes les àrees a través d’evidències, però la resta es podran assolir a través de la formació específica.

2.- Escola 4.0

És un programa per a la implementació de la robòtica als centres. És un programa voluntari per als centres que hi vulguin optar tant si ja venen fent robòtica com si la volen introduir en aquest moment. La possibilitat que es dona ara als centres de concertada els equipara al que ja es venia fent a l’escola pública des de fa uns anys.

Hi ha una partida de vuit milions d’euros per a la posada en funcionament d’aquest programa (equipaments i programari), que també comptarà amb la figura dels mentors, uns 45 docents d’infantil o primària tant de centres públics com concertats.

L’administració adopta nous compromisos, com realitzar estudi de necessitats, dotació de substituts per als mentors, formació intensiva als mentors, formació i acompanyament als centres que s’hi adhereixen, ...

Els centres es comprometen a:

- Desenvolupar la competència digital de l’alumnat

- Utilitzar els recursos aportats

- Registrar la utilització dels recursos aportats

- Traslladar a l’administració propostes de millora, seguiment i valoració del programa.