Taules salarials 2023:

 • Taules per hores des de setembre de 2023 (pujada 0'5% PIB)
 • Taules per hores des de gener de 2023
 • Acord taules 4 de maig, no concertats i PAS

Taules salarials 2022:

 • Taules des de gener de 2022, signades el 26 de gener de 2022
 • BOE de 20 de maig de 2022
 • Taules per hores des de gener de 2022
 • Taules per hores des de novembre de 2022 (efectes 1 de gener 22)

Taules salarials 2021:

 • Taules des de gener de 2021
 • BOE de 29 de setembre de 2021

Taules salarials 2020:

 • Taules des de gener de 2020
 • BOE de 29 de setembre de 2021

Taules salarials 2019:

 • Taules des de juliol 2019
 • Taules des de gener 2019
 • BOE de 15 de febrer de 2020

Taules salarials 2018:

Taules salarials 2017:

 • Taules salarials al BOE de dia 22 d’agost de 2017.
 • Taules per hores des de setembre 2017.

 Taules salarials 2014-2016:

 • Taules salarials 2016 al BOE de 27 de març de 2017.
 • Correcció d'errors al BOE d'1 de setembre de 2017.
 • Taules per hores des de setembre 2016.
 • Taules per hores des de maig 2016.
 • Taules per hores de de gener 2016.
 • Taules per hores des de gener 2014.

 Taules salarials 2013:

 • Taules salarials al BOE de 10 de febrer de 2014.

 Taules salarials 2009-2012:

 • Taules 2009-2012 per hores amb pagament “a compte”.

 Taules salarials 2008:

 • Taules salarials al BOE de 23 d’abril de 2008.

 Taules salarials 2007:

 • Taules salarials al BOE de 12 d’abril de 2007.