Taules salarials 2023:

 • Taules salarials publicades al BOE núm. 87, 12 d'abril de 2022.
 • Taules centres amb aplicació Annex 4

Taules salarials 2022:

 • Taules salarials publicades al BOE núm. 87, 12 d'abril de 2022.
 • Taules centres amb aplicació Annex 4

Taules salarials 2021:

 • Taules salarials publicades al BOE núm. 87, 12 d'abril de 2022.
 • Taules centres amb aplicació Annex 4

Taules salarials 2018-2020:

 • Taules salarials publicades al BOE núm. 167, 11 de juliol de 2018.

 Taules salarials 2014-2017:

 • Taules salarials incloses a l'annex III i IV del conveni.

 Taules salarials 2012-2013:

 • Taules salarials publicades al BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2014.

 Taules salarials 2010–2011:

 • Taules salarials incloses a l’annex III i IV del conveni.

 Taules salarials 2009:

 • Taules salarials publicades al BOE núm. 79, de 12 d'abril de 2009.