Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 de maig de 2023 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2023/24.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 d'octubre del 2023 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2023/24.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de maig de 2022 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2022/23.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 1 d'octubre de 2022 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2022/23.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de maig de 2021 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2021/22.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de setembre de 2021 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2021/22.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d'11 de maig de 2020 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2020/21.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d'octubre de 2020 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2020/21.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 d'abril de 2019 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2019/20.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de setembre de 2019 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2019/20.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2018/19.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de novembre de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2018/19.