S’han reunit la Comissió de Concerts i la Mesa de Concertada per acordar la pròrroga de la dotació de personal de suport per atenció a la diversitat per al curs 2020-2021. Aquesta pròrroga sempre serà respecte a la darrera dotació addicional adjudicada.

Igual que els altres anys, es podran fer les modificacions que cada centre necessiti del PTs, ADs o ALs, sempre que siguin dins la mateixa etapa.

Aquesta pròrroga va deslligada del possible augment de les dotacions de les plantilles dels centres amb el FONS COVID EDUCATIU, que serà tractat a una Mesa de Concertada de final de mes.

Hem de ressaltar que a diferència del Govern Estatal, la Conselleria d’Educació del Govern Balear sí que invertirà doblers d’aquest FONS COVID als centres concertats del les Illes Balears.

Pel que fa a les dotacions dels ATEs, hi ha una convocatòria diferent que és resoldrà a finals del mes d'agost.

El director general de Planificació i Centres, Antoni Morante, comenta que la situació actual és molt complicada però que de moment no hi ha cap tipus de retallada per al sector.

Se'ns informa que la setmana que ve hi haurà una reunió amb les directores i directors dels centres concertats, Inspecció Educativa i el Departament de Planificació i Centres, on els sindicats assistirem com a oients, per aclarir els dubtes existents respecte a la planificació dels curs vinent.