El BOIB de dia 19 de desembre de 2020 publica la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2020 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2021-2022.

A l'annex 10 de la pròpia Resolució podeu veure la dotació básica de personal de suport.