basta de fer 1

 

Aquests dies l’STEI Intersindical ha iniciat una campanya de recollida de signatures entre el personal d’administració i serveis dels centres concertats com a reivindicació per a la millora de les condicions laborals i salarials d’aquest personal.Recordam que pel conveni estatal, aquest personal és el que més hores setmanals fa, el que menys dies de vacances té i el que té unes retribucions més baixes dins els centres educatius.

La nostra reivindicació es centra en tres aspectes:

1.-A dia d’avui el personal d’administració i serveis dels centres concertats segueix cobrant les seves nòmines segons les TAULES SALARIALS DE 2018. A les reunions de la Mesa Negociadora del Conveni que es duen a terme a Madrid no s’ha arribat a un acord i es proposa per a 2019 un augment d’un 1,2%, quan el professorat, amb pagament delegat per part de l’administració, va tenir un increment per al 2019 d’un 2,375%.

RECLAMAM l’agilització de la negociació i que les patronals s’avinguin a aplicar el mateix increment que han tingut els companys i les companyes en pagament delegat.

2.- Des de l’Acord de millora de 2004 el nostre Complement Retributiu de les Illes Balears segueix congelat en 124 euros.

RECLAMAM que es negociï a la mesa de concertada d’àmbit autonòmic un increment dels mòduls de funcionament que impliqui un augment del CRIB al PAS de centres concertats.

3.- El nostre col·lectiu, que forma part de la mateixa plantilla que els docents, és l’únic que no forma part del pagament delegat.

RECLAMAM que el proper conveni col·lectiu reculli la possibilitat que el personal d’administració i serveis rebi la seva nòmina amb pagament delegat per part de l’administració.