Personal administració i serveis (PAS)

Taules Salarials PAS de concertada

Demanam l'increment salarial al PAS

Des de l'STEI denunciam que el personal d'administració i serveis dels centres concertats seguiexen cobrant la seva nòmina segons les taules salarials de 2018.

Demanam a la mesa del conveni col·lectiu, que es reuneix a Madrid, més agilitat en la negociació. La darrera reunió va tenir lloc el 29 de maig. I consideram que no hauria de posar-se en qüestió que l'increment del PAS fos exacmanet el mateix que el que perceben els docents, del 2'375% per al 2019.

Vegeu el comunicat

DM 24-09-2019