General

L'STEI ratifica l'acord de concertada

L’STEI Intersindical, una vegada valorats tots el pros i contres ha pres la decisió d’acceptar la proposta definitiva, ja que pensam que realment és una millora per a totes les persones del sector de l’ensenyament concertat:

- Assolim definitivament l’equiparació retributiva amb el personal de l’ensenyament públic que ja marcava l’acord de 2016.

- Arribam a la reducció de 23 hores lectives per a tot el professorat d’ESO, FP i Batxillerat.

- Recuperam la paga dels 25 anys d’antiguitat a l’empresa,  i assolim la totalitat del complement lligat a l’antiguitat. Es a dir a data de 2027,  amb calendarització.  cobrarem ja tots els sexennis amb quantitats actualitzades.

- El Personal d’Administració i Serveis, gràcies a l’augment del Mòduls, tindrà un increment del seu CRIB d’un 35% a data de 2027, també calendaritzat. El que pot representar un augment mínim de 42€ mensuals..

- Es signarà un nou acord de jubilacions parcials per als nascuts els anys 62 i 63, així com començar a negociar millores en recol·locació, alleugiment de càrrega lectiva i reconeixement de la funció tutorial.

Retalls premsa

IB3 TV:

 

 

Sala de Premsa Govern:

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5631222&coduo=7&lang=ca

UH 14-03-2023:

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2023/03/14/1899351/educacion-baleares-conselleria-sella-paz-social-concertada.html

DM 14-03-2023:

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2023/03/14/educacion-sube-7-5-asignacion-84636423.html

 

DM 11-03-2023:

DM 110323 ratificació

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2023/03/11/stei-ratificara-acuerdo-ensenanza-concertada-84465029.html

L’STEI demana la retirada de l’esborrany del Decret d’educació inclusiva

Ha presentat esmena de supressió a la totalitat en el Consell Escolar de les Illes Balears


En el tràmit de presentació d’esmenes en el Consell Escolar de les Illes Balears, els representants de l’STEI Intersindical han presentat una esmena de supressió a la totalitat de l’esborrany del Decret d’educació inclusiva de les Illes Balears.

El sindicat valora l’esforç de l’Administració educativa per elaborar aquest decret però considera que no s’ajusta a la Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB). No disposa d’una memòria econòmica i, amb el pressupost actual d’educació, no s’avança cap al 5% d’inversió en educació que preveu la llei autonòmica.

Llegeix més...

El nou acord, més a prop

Aquests darrers mesos hem estat negociant un acord de millora que ha de reactivar l’acord que ja es va signar el 2016, del qual encara queden alguns detalls per complir-se després de l’abrupta suspensió que per raons de disponibilitat pressupostària va patir en el 2019. El nou acord també contempla la implementació d’altres millores sociolaborals que ens fan tendir a l’equiparació retributiva amb els homònims de l’ensenyament públic.

Llegeix més...

Donam suport a les demandes del Liceu Francès

 4 fotos liceu2

L’STEI INTERSINDICAL ha participat a la concentració duta a terme per part del personal docent del Liceu Francès. Es tracta d’una reivindicació del personal docent no funcionari, contractat a Mallorca per la Missió Laica Francesa, entitat titular d’aquests centres arreu de l’estat espanyol.

Aquí teniu un frgment del comunicat llegit a la concentració:

"El personal contractat localment demana millores financeres per poder viure decentment.

De fet, els sous actuals (sense hores extres) no permeten als diferents professionals suportar l’alt cost de la vida a Mallorca: uns 1.300€ per a un professor de primària, 1.600€ per a un professor de secundària i 1.100 per al personal d’administració i serveis.

L’escala salarial està definida a nivell nacional amb els mateixos salaris, independentment de la zona. Per aquest raó, hem alertat a diferents ocasions a la Missió Laica Francesa, explicant que viure a Mallorca suposa uns costos molt  més elevat que fer-ho a la península, sobretot  pel que respecta a l’allotjament.

Ens agradaria que s’augmentessin els sous o que es donés un plus excepcional per a Palma, com en els cas dels centres concertats que es beneficien del CRIB (CC) que paga la Conselleria d’educació de Palma: 600/mes.

A més, a diferència del personal de les escoles espanyoles que tenen sexennis i dels funcionaris francesos que tenen diverses escales professionals, nosaltres no tenim CAP perspectiva de futur malgrat tota la formació que realitzem, fins i tot al nostre temps lliure.

També en aquet cas ens agradaria que el nostre treball i el nostre compromís es valorés com es degut.

Recordem al pares que tot el personal ha fet sempre tot el possible per a garantir el bon funcionament de l’escola. Quan casi vàrem tancar el 2013 el personal va donar dues hores gratuïtament a la setmana per participar a la recuperació financera de l’escola.

Aquest suport va durar dos anys. No ens penedim de la nostra decisió al seu moment, però ens agradaria que ens escoltessin ara que l’escola gaudeix de bona salut."

 uh liceu francès

Mesa tècnica 14-11-22

En el transcurs de la nova mesa tècnica, el director general de Planificació i Centres ens ha presentat una nova proposta d’acord que millora les anteriors en cinc-cents mil euros per al 2023.

Per això, i en tant que encara s’està en negociacions per acabar de concretar-ne el redactat, s’ha suspès la concentració que estava convocada per demà davant el Consolat de la Mar.

En la redacció presentada hi ha dues fites molt importants per nosaltres, que després s’hauran de calendaritzar:

-Es fa un reconeixement del deute de la paga del 25 anys, que es començaria a pagar a gener de 2023, en primer lloc a les persones jubilades,.

-Es fa un reconeixement del pagament del cinc sexennis, que en un petit percentatge es començarien a pagar a setembre de 2023.

Entre els aspectes que s’han d’acabar de negociar hi ha les quantitats nominals dels sexennis 2n a 5è o el percentatge en què s’aniran pagant fins al 2026, ja que a gener de 2027 ja arribarien al 100%.

Sigui com sigui, pareix que ens trobem davant un bona proposta i és per això que tots els sindicats hem pres la mateixa decisió d’aturar de moment les mobilitzacions.