Concerts educatius

Resolucions sobre concerts educatius

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 de maig de 2023 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2023/24.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 d'octubre del 2023 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2023/24.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de maig de 2022 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2022/23.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 1 d'octubre de 2022 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2022/23.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de maig de 2021 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2021/22.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de setembre de 2021 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2021/22.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d'11 de maig de 2020 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2020/21.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d'octubre de 2020 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2020/21.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 d'abril de 2019 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2019/20.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de setembre de 2019 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2019/20.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2018/19.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de novembre de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2018/19.

Dotació personal de suport curs 2021-2022

Dotació AD

Dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat en l’ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022. BOIB 30-10-2021.

 

Nova dotació ATE

S’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022. BOIB 26-10-2021.

 

Dotació provisional ATE 2021-2022

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació i Formació provisional la dotació provisional de personal ATE per als centres concertats, corresponent als curs 2021-22.

Podeu accedir al llistat.

Dotació addicional PT/AL/AD

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de juliol de 2021 per la qual es determina la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat en l’ensenyament privat concertat per al curs 2021-2022