General

Mesa de concertada 04-12-2020

Modificació ordre FOLC

Les entitats de la mesa de concertada hem ratificat la proposta de la mesa tècnica de modificació de l’ordre FOLC, entre d’altres, en aquests aspectes:

-La persona que tengui la titulació de català per a una etapa (CCIP per Infantil i Primària o CCS per a Secundària) i per ampliació d’horari passi a tenir hores de l’altra, no s’haurà de treure una nova titulació.

-Quan s’estudia a altres comunitats autònomes, es dona la possibilitat de matricular-se a la formació a distància de reciclatge de català  quan durant el darrer curs del estudis universitaris.

-S’habilita també la formació a distància del cursos de reciclatge davant la dificultat que suposava a algunes persones docents, especialment de la concertada, per incompatibilitat d’horaris.

Reducció a 23 hores

S’ha ratificat la proposta de la mesa tècnica per a què les persones que han gaudit d’una excedència per maternitat/paternitat, o per cura d’infant o persona major es puguin acollir a la reducció a 23 hores lectives a secundària.

Nova dotació addicional d'hores de PT

S’ha informat a la mesa sobre els criteris d’assignació d’hores de PT a denou centres concertat.

Precs i preguntes

-Totes les entitats hem mostrat el nostre reconeixement a la tasca de la secció de Nòmines de Concertada, en un curs amb moltíssimes incidències.

-L’administració ha recordat que en el moment que es decreta el confinament d’una persona treballadora aquesta ha de demanar al seu PAC que se li concedeixi la baixa per a què la despesa de la seva substitució no vagi en perjudici dels recursos propis de la Conselleria d’Educació.

-Des de l’STEI hem demanat que centres i administració educativa intercedeixin davant les mútues per a què s’agilitzi el procés pel qual les baixes per risc de la COVID han de passar a IT de risc durant l’embaràs, i que està provocant molta preocupació a les docents afectades.

 

Reivindicam l'increment de l'IPC dels anys 2020 i 2021

STEI INTERSINDICAL ha convocat i participat a les concentracions dutes a terme aquestes setmanes reclamant a l’Administració una negociació per a l’increment salarial corresponent a l’IPC de 2020 i 2021.

La campanya No a les retallades salarials, no a les imposicions, sí al diàleg i la negociació.ha estat convocada pels sindicats STEI, CSIF, SIMEBAL, FSES, CCOO i UGT en defensa dels empleats públics i els treballadors de l'ensenyament concertat.

L'increment del 2% que correspon al 2020 ja l’han cobrat tots els empleats públics de l’administració de l’estat, els de la resta de comunitats autònomes, i fins i tot de les altres administracions (consells i ajuntaments). Només mancam els empleats públics de la CAIB i els treballadors i treballadores de la concertada.

16 de novembre. Concentració davant el Parlament.

23 de novembre. Concentració davant hospitals de referència de les quatre Illes.

30 de novembre. Concentracións davant la Conselleria i les delegacions territorials d’Educació.

Resum de la mesa de concertada 12-11-2020

S’ha tractat la nova modificació de la Resolució Conjunta de la Conselleria d’Educació i de Sanitat per fer front a la COVID.

Les modificacions es refereixen a:

La nova resolució està publicada al BOIB de dia 14 de novembre.

Altres informacions:

-S’inclou una partida extra dins el mòdul per fer front a la COVID als Pressupostos Generals de la CAIB 2021.

-S’han incrementat els coeficients multiplicadors de cada centre per augmentar la quantitat davant la necessitat d’adquirir mesuradors de CO2.

-De moment, els centres no han rebut la partida corresponent al COVID, però ho faran de manera imminent.

-La Conselleria també ha assegurat que el pagament d’aquestes partides especials no referides a la neteja no seran de mes en mes, sinó d’una vegada, per possibilitar les adquisicions dels mesuradors. El mes de novembre es cobrarà tot el primer quadrimestre i el gener possiblement tot el 2021.

Precs i preguntes:

-L’STEI ha exposat els problemes que generen les baixes per incapacitat, especialment en treballadores embarassades en el moment de passar a les mútues.

-També ha recordat que la situació de pandèmia no ha de fer que la jornada lectiva superi les 24 hores lectives setmanals.

-La Conselleria ha dit que es preveu un petit increment de personal per reforçar l’atenció a la diversitat.