General

Reivindicam l'increment de l'IPC dels anys 2020 i 2021

STEI INTERSINDICAL ha convocat i participat a les concentracions dutes a terme aquestes setmanes reclamant a l’Administració una negociació per a l’increment salarial corresponent a l’IPC de 2020 i 2021.

La campanya No a les retallades salarials, no a les imposicions, sí al diàleg i la negociació.ha estat convocada pels sindicats STEI, CSIF, SIMEBAL, FSES, CCOO i UGT en defensa dels empleats públics i els treballadors de l'ensenyament concertat.

L'increment del 2% que correspon al 2020 ja l’han cobrat tots els empleats públics de l’administració de l’estat, els de la resta de comunitats autònomes, i fins i tot de les altres administracions (consells i ajuntaments). Només mancam els empleats públics de la CAIB i els treballadors i treballadores de la concertada.

16 de novembre. Concentració davant el Parlament.

23 de novembre. Concentració davant hospitals de referència de les quatre Illes.

30 de novembre. Concentracións davant la Conselleria i les delegacions territorials d’Educació.

Resum de la mesa de concertada 12-11-2020

S’ha tractat la nova modificació de la Resolució Conjunta de la Conselleria d’Educació i de Sanitat per fer front a la COVID.

Les modificacions es refereixen a:

La nova resolució està publicada al BOIB de dia 14 de novembre.

Altres informacions:

-S’inclou una partida extra dins el mòdul per fer front a la COVID als Pressupostos Generals de la CAIB 2021.

-S’han incrementat els coeficients multiplicadors de cada centre per augmentar la quantitat davant la necessitat d’adquirir mesuradors de CO2.

-De moment, els centres no han rebut la partida corresponent al COVID, però ho faran de manera imminent.

-La Conselleria també ha assegurat que el pagament d’aquestes partides especials no referides a la neteja no seran de mes en mes, sinó d’una vegada, per possibilitar les adquisicions dels mesuradors. El mes de novembre es cobrarà tot el primer quadrimestre i el gener possiblement tot el 2021.

Precs i preguntes:

-L’STEI ha exposat els problemes que generen les baixes per incapacitat, especialment en treballadores embarassades en el moment de passar a les mútues.

-També ha recordat que la situació de pandèmia no ha de fer que la jornada lectiva superi les 24 hores lectives setmanals.

-La Conselleria ha dit que es preveu un petit increment de personal per reforçar l’atenció a la diversitat.

Reclamam que l'experiència a les escoles 0-3 es tengui en compte a la convocatòria d'interinitats

L’STEI INTERSINDICAL és un sindicat compromès amb l'equiparació de drets entre els diferents col·lectius docents i la igualtat d'oportunitats basades en els principis de titulació, mèrit i capacitat. Per tant no podem quedar al marge quan observem una discriminació a un col·lectiu de treballadores a l'àmbit d’ensenyament.

Existeix un col·lectiu de mestres d'escoles infantils 0-3 públiques, però no directament gestionades per el Govern, sinó directament gestionades per les administracions locals o de titularitat pública amb gestió privada; que està patint un greuge comparatiu donat que l'experiència en aquests centres educatius no es contempla en la baremació per a formar part de les llistes d’interins de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears.

Davant aquest greuge l’STEI Intersindical ha registrat a la Conselleria una reclamació amb la que demanam a la Conselleria que en la propera Mesa Sectorial d'Ensenyament o Grup de Treball per tractar la convocatòria d'interins per al curs 2021-2022, sigui inclosa l'experiència de mestres, directors/es i coordinadors/es que hagin cotitzat en el grup 02 en centres que ofereixen ensenyaments reglats de primer cicle d'educació infantil, fent que aquesta experiència sigui reconeguda i puntuï com a mèrit.

00010002


 

 

 

 

 

 

 

http://www.stei.cat/publica/images/Registre_petici%C3%B3_experi%C3%A8ncia_0-3.pdf