General

Programa per a la prevenció de la violència de gènere

El BOIB núm.174, de 10 d’octubre publica la Resolució conjunta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 6d’octubre de2020 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts parcialment amb fons públics (centres concertats) que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2020»

L’STEI manifesta el seu suport als PTSC

L’STEI manifesta el seu suport als PTSC (professional social a l'àmbit educatiu)

  • Els PTSC han de ser presents a totes les etapes educatives
  • El Sindicat reclama una negociació per evitar l'encavalcament de funcions entre educadors socials i PTSC

L’STEI Intersindical acosta la realitat i comunica el malestar dels professors tècnics de Serveis a la Comunitat (PTSC) a la Conselleria d’Educació. Aquests professionals intervenen per garantir l’atenció a la diversitat dins l'àmbit educatiu en coordinació amb la resta de professionals de l’orientació educativa i nombrosos serveis externs.

El PTSC ha d’intervenir a totes les etapes educatives

Mitjançant una instància, el nostre sindicat reclama el compliment del que marca l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig del 2019, que regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional, i que estableix la presència de PTSC als serveis d’orientació existents a les diferents etapes educatives. Ara com ara, llur intervenció es limita a les etapes d’educació infantil i primària.

Encavalcament de funcions i manca de coordinació

Davant l’anunciada contractació d’educadors socials des del Programa PROA+ per intervenir en els centres educatius, l’STEI Intersindical demana que es pacti l’organització amb el col·lectiu de PTSC, així com també la negociació amb els representants dels treballadors al si de la mesa sectorial. La presència simultània de les dues figures professionals als centres educatius poden dificultar la dinàmica d’intervenció.

Mesa de concertada 22 setembre 2020

NOUS CONCERTS FP

Jaume Rigo, en representació del departament de Formació Professional va explicar els criteris de concertació de les noves unitat de CFGS a centres concertats. En primer lloc, s’havien limitat a concertar les unitats de segon en modalitats que ja existia el 1r curs concertat. Però després, a partir de un Pla Del Foment de la Formació Professional del Ministerio de Educación es va atorgar el concert de quatre noves unitats, especialment a les famílies professionals d’Informàtica i Serveis a la Comunitat.

Llegeix més...

Restriccions de mobilitat STEI Intersindical

La seu de l’STEI Intersindical de Palma està situada dins l’àrea de restriccions de mobilitat que afecta a la zona bàsica de salut d’Arquitecte Bennàssar. Per aquest motiu a partir de dilluns dia 21 de setembre i mentre siguin vigents les restriccions, només romandrà oberta de 9.30 a 14.00 hores. Per fer consultes durant els matins el telèfon de la seu de Palma és el 971901600 i a l’horabaixa podeu utilitzar els canals telemàtics que l’STEI Intersindical té habilitats.
Recordau que per consultes presencials (amb cita prèvia) teniu els locals d’Inca i Manacor
Per consultes telefòniques els horabaixes teniu disponibles les seus d’ Inca, Manacor, Menorca i Pitiüses.

MAPA CONFINAMENT

 

Incorporació desprès d'una excedència o reducció de jornada

La Direcció General de Planificació i Centres ha enviat una comunicació sobre els criteris aplicables a partir del desconfinament pel que fa al retorn de l’excedència o l’ampliació a la jornada completa després d’una reducció de jornada.

Per aquest fi, la Conselleria demana que les reincorporacions o modificacions de jornada que hagin de fer-se efectives durant el maig o el dia 1 de juny es sol·licitin abans de dia 18 de maig de 2020 (dia en que es tanquen les nòmines) per tal que la modificació ja consti a la nòmina del mes actual.

Les reincorporacions a partir del 2 de juny rebran el tractament habitual:

- Les que es sol·licitin per primera vegada després del naixement del fill o filla, es duran a terme en tots els casos.

- Qualsevol altra situació necessitarà d’una causa objectiva que justifiqui la sol·licitud, i aquesta serà valorada pel Departament de Nòmines de Concertada per ser autoritzada.

Aquí teniu el document.