General

Reclamam que l'experiència a les escoles 0-3 es tengui en compte a la convocatòria d'interinitats

L’STEI INTERSINDICAL és un sindicat compromès amb l'equiparació de drets entre els diferents col·lectius docents i la igualtat d'oportunitats basades en els principis de titulació, mèrit i capacitat. Per tant no podem quedar al marge quan observem una discriminació a un col·lectiu de treballadores a l'àmbit d’ensenyament.

Existeix un col·lectiu de mestres d'escoles infantils 0-3 públiques, però no directament gestionades per el Govern, sinó directament gestionades per les administracions locals o de titularitat pública amb gestió privada; que està patint un greuge comparatiu donat que l'experiència en aquests centres educatius no es contempla en la baremació per a formar part de les llistes d’interins de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears.

Davant aquest greuge l’STEI Intersindical ha registrat a la Conselleria una reclamació amb la que demanam a la Conselleria que en la propera Mesa Sectorial d'Ensenyament o Grup de Treball per tractar la convocatòria d'interins per al curs 2021-2022, sigui inclosa l'experiència de mestres, directors/es i coordinadors/es que hagin cotitzat en el grup 02 en centres que ofereixen ensenyaments reglats de primer cicle d'educació infantil, fent que aquesta experiència sigui reconeguda i puntuï com a mèrit.

00010002


 

 

 

 

 

 

 

http://www.stei.cat/publica/images/Registre_petici%C3%B3_experi%C3%A8ncia_0-3.pdf

Els Pressuposts de l’Estat per al 2021 tornen a condemnar les Balears a les darreres posicions

El Govern espanyol ha anunciat que, als Pressuposts generals de l’Estat per al 2021, les Balears figuraran al furgó de coa de les inversions. Per darrere només hi haurà les Canàries (amb un règim especial i un tractament fiscal incomparable amb el nostre) i Navarra (amb règim foral).

Com cada any.

És per això que l’STEI Intersindical assenyala directament l’arrel del problema. L’Estat espanyol és un projecte de vertebració territorial al servei de les elits extractives que viuen dels contractes públics. I és aquest model d’estat (i no la composició dels governs) el que explica el pressupost de cada any.

sense finançament tit

Llegeix més...

L'STEI reclama a la UIB una major dotació de places per al màster de formació del professorat

Prop de 800 persones han quedat excloses del màster de formació de professorat que ofereix la Universitat de les Illes Balears

Molts exclosos no tenen cap altra opció que fer el màster en línia a una universitat privada, amb l’elevat cost econòmic que suposa

L’STEI proposa que la Conselleria d’Educació i la Universitat es coordinin per a resoldre una situació que perjudica molta gent.

Llegeix més...

Convocatòria de proves de català gener 2021

El BOIB núm. 175, 13 d’octubre publica la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 9 d’octubre de 2020 per la qual es convoquen les proves de gener de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

Programa per a la prevenció de la violència de gènere

El BOIB núm.174, de 10 d’octubre publica la Resolució conjunta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 6d’octubre de2020 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts parcialment amb fons públics (centres concertats) que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2020»